Coronaviruset i Finland: Restriktioner avvecklades gradvis

3.8.2020 8.30

De undantagsförhållanden som rått på grund av coronaviruset upphörde den 16 juni 2020. Befolkningen och samhällsfunktionerna kommer att skyddas med stöd av den normala lagstiftningen. 

Regeringens rekommendation om omfattande distansarbete upphör den 1 augusti  och begränsningar som gäller offentliga tillställningar lindrades.

Mer information om avveckling på Statsrådets webbsidor:

Social- och hälsovårdsministeriet ger i coronavirusläget myndighetsanvisningar som gäller social- och hälsovården bland annat till kommunerna, sjukvårdsdistrikten och regionförvaltningsverken.