Lagstiftningen om mentalvård och missbrukarvård revideras

29.9.2022 13.49
SHM
Regeringen föreslår ändringar i lagstiftningen om mentalvård och missbrukarvård. Bestämmelser om vården och om socialvårdens mentalvårdsarbete och alkohol- och drogarbete ska i fortsättningen finnas i huvudsak i socialvårdslagen och hälso- och sjukvårdslagen.

Coronaviruset fortfarande vanligt i breda områden i Finland och i många andra EU-länder

29.9.2022 10.04
SHM
Korona virus
Incidensen av coronavirus och sjukdomsbördan har i och med hösten börjat öka i Finland och i många andra EU-länder. Mot vintern kommer antalet fall av covid-19 troligen att öka. Var och en kan genom sitt eget agerande förebygga spridningen av coronaviruset.

I och med dricksvattendirektivet förbättras befolkningens tillgång till informationen om hushållsvattnets kvalitet

29.9.2022 13.56
JSM MM SHM
vesihana
I regeringens proposition om det nationella genomförandet av EU:s dricksvattendirektiv beaktas hela produktionskedjan för hushållsvatten med allt från råvatten till kranvatten. Det viktigaste syftet är att trygga kvaliteten på hushållsvattnet. Det nationella genomförandet medför ändringar i många olika lagar. Propositionen framskrider nu till riksdagen för behandling.

Kommittén för social trygghet behandlade förslagen om hur det nuvarande systemet borde reformeras

27.9.2022 9.29
SHM
Kommittén för social trygghet höll höstsäsongens andra möte den 26 september 2022. Under mötet behandlade man förslagen om reformen av det nuvarande systemet, som gäller bland annat barns och familjers sociala trygghet, förmånsprocesserna, servicestigarna och den internationella rörlighetens verkningar på den boende- och arbetsrelaterade sociala tryggheten.
Ministeriet

Ministeriet

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för planeringen, styrningen och verkställigheten av social- och hälsopolitiken.

Bekanta dej med ministeriet

Förvaltningsområdet

Förvaltningsområdet

Inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområdet verkar ett flertal självständiga ämbetsverk och inrättningar.

Förvaltningsområdet

Ministrar

Hanna Sarkkinen
Hanna Sarkkinen
Social- och hälsovårdsminister
Aki Lindén
Aki Lindén
Familje- och omsorgsminister
Thomas Blomqvist
Thomas Blomqvist
Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet