Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Coronavirus

SHM och THL informerar
Av befolkningen över 12 år har nu 76 procent fått båda vaccindoserna - belastningen på den specialiserade sjukvården är fortfarande stor

21.10.2021 10.00
SHM
Fram till den 20 oktober hade 85 procent av befolkningen i målgruppen för vaccinationerna, dvs. 12 år fyllda, fått åtminstone det första coronavaccinet, och 76 procent båda vaccindoserna. Enligt den nuvarande bedömningen är det möjligt att uppnå en vaccinationstäckning på 80 procent den första veckan i november, förutsatt att vaccinationstakten inte avtar.

Begränsningarna för förplägnadsrörelserna ändras – begränsningar för förplägnadsrörelser införs i Södra Österbotten och hela Nyland

21.10.2021 13.29
SHM
Statsrådet har ändrat den förordning som begränsar förplägnadsrörelsers verksamhet med anledning av coronapandemin. På grund av det förändrade epidemiläget införs i Södra Österbotten och hela Nyland begränsningar för samhällsspridningsfasen som gäller restauranger.

Hur riktas resurserna på ett effektivt sätt? Beredningen av ett prioriteringsforum för social- och hälsovården inleds 

18.10.2021 12.36
SHM
Social- och hälsovårdsministeriet förbereder ett evenemang där man kommer att diskutera fördelningen av social- och hälsovårdens resurser. På detta sätt svarar man på det förslag som arkiater Risto Pelkonens kom med vid Hälsoforum våren 2021. Han föreslog ett nationellt möte i fråga om prioriteringar. Avsikten är att det egentliga evenemanget arrangeras i slutet av 2022.

Regeringens proposition med förslag till lag om genomdata på ny remiss 

18.10.2021 14.15
SHM
Social- och hälsovårdsministeriet ber om utlåtanden om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om Genomcentret och om förutsättningarna för hälsorelaterade genetiska analyser. Lagförslaget är på remiss den 18 oktober - 26 november 2021. Syftet med den föreslagna lagen är att stödja en ansvarsfull, jämlik och informationssäker användning av genomdata för att främja människors hälsa. 

Utlysningen av understöd för kommunernas coronakostnader har börjat

15.10.2021 15.46
SHM
Social- och hälsovårdsministeriet utlyser statsunderstöd till kommuner och sjukvårdsdistrikt för att ersätta de kostnader som covid-19-pandemin orsakat.  

Ministeriet och förvaltningsområdet

Ministeriet

Ministeriet

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för planeringen, styrningen och verkställigheten av social- och hälsopolitiken.

Bekanta dej med ministeriet

Förvaltningsområdet

Förvaltningsområdet

Inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområdet verkar ett flertal självständiga ämbetsverk och inrättningar.

Förvaltningsområdet

Ministrar

Hanna Sarkkinen
Hanna Sarkkinen
Social- och hälsovårdsminister
Krista Kiuru
Krista Kiuru
Familje- och omsorgsminister
Thomas Blomqvist
Thomas Blomqvist
Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet
Tillbaka till toppen