Coronaviruset i Finland: Coronavirusepidemin fortsätter - läget i de olika regionerna varierar mycket

19.11.2020 11.00

Smarttelefonapplikationen Coronablinkern som ska göra det lättare att bryta smittkedjor har publicerats. Läs mer om Coronablinkern:

Social- och hälsovårdsministeriet ger i coronavirusläget myndighetsanvisningar som gäller social- och hälsovården bland annat till kommunerna, sjukvårdsdistrikten och regionförvaltningsverken.