Sidan du söker finns tyvärr inte på ifrågavarande språk.

År 2023 finansierar social- och hälsovårdsministeriet 12 forskningar i socialt arbete på universitetsnivå

1.6.2023 13.13
SHM
Social- och hälsovårdsministeriet beviljade nu för fjärde gången finansiering för projekt för forskning i socialt arbete på universitetsnivå. De forskningsprojekt som finansieras år 2023 främjar en forskningsbaserad arbetskultur i det sociala arbetet och betonar välfärdsområdenas viktiga roll som verksamhetsmiljö inom socialvården. Det har beviljats stöd för 12 projekt till ett belopp av sammanlagt 4,88 miljoner euro.

Social- och hälsovårdsministeriets anvisningar och rekommendationer: Anvisning om ändringarna i lagstiftningen om mentalvård och missbrukarvård  

1.6.2023 10.55
SHM
I social- och hälsovårdsministeriets anvisning preciseras hur ändringarna i lagstiftningen om mentalvård och missbrukarvård ska verkställas.

Utredning: Tillräckliga missbrukar- och mentalvårdstjänster och boendemöjligheter och en tillräcklig social trygghet minskar behovet att sälja sex

31.5.2023 9.00
SHM
I den utredning om sex mot ersättning som gjordes genom intervjuer med experter betonas de samhälleliga och strukturella faktorerna såsom fattigdom, bostadslöshet och användningen av berusningsmedel.

Staten ersätter kostnader för praktik för yrkeshögskoleexamina inom social- och hälsoområdet

25.5.2023 14.07
SHM
Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet fastställs storleken på praktikersättningen, som är 36 euro per praktikvecka. Förordningen avses träda i kraft den 1 juni 2023.

Ministeriet och förvaltningsområdet

Ministeriet

Ministeriet

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för planeringen, styrningen och verkställigheten av social- och hälsopolitiken.

Bekanta dej med ministeriet

Förvaltningsområdet

Förvaltningsområdet

Inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområdet verkar ett flertal självständiga ämbetsverk och inrättningar.

Förvaltningsområdet

Ministrar

Hanna Sarkkinen
Hanna Sarkkinen
Social- och hälsovårdsminister
Krista Kiuru
Krista Kiuru
Familje- och omsorgsminister
Thomas Blomqvist
Thomas Blomqvist
Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet