Apkoppor blir en övervakningspliktig smittsam sjukdom

30.6.2022 13.53
SHM
Lääkäri
Apkoppor blir en övervakningspliktig smittsam sjukdom från och med den 1 juli 2022. Statsrådet fattade beslut i ärendet vid sitt allmänna sammanträde den 30 juni 2022. I och med ändringen ska läkare och laboratorier som misstänker eller konstaterar apkoppor göra en anmälan om smittsam sjukdom till Institutet för hälsa och välfärd (THL).

Regeringens proposition om inrättande av ett genomcentrum till riksdagen 

30.6.2022 13.38
SHM
I propositionen föreslås det att det stiftas en lag om genomcentret och dess uppgifter. Genomcentrets uppgift ska vara att fungera som nationell expertmyndighet i frågor som gäller behandling av human genetisk information och hälsorelaterade genetiska analyser.

I september ordnas andra ansökningsomgången för statsunderstöd inom programmet för hållbar tillväxt

22.6.2022 12.19
FM SHM
Två tjejer på en skogsväg
I september utlyses statsunderstöd för programmet hållbar tillväxt för andra gången. Syftet med statsunderstödet är att stärka tillgången till social- och hälsovårdstjänster och tjänsternas kostnadseffektivitet och att främja digitaliseringen inom social- och hälsovården.

Förslag om revidering av arbetsvillkoret för löntagare på remiss

22.6.2022 10.12
SHM
Arbetsvillkoret för löntagare, som är en förutsättning för beviljande av arbetslöshetsdag-penning, föreslås bli ändrat så att arbetsvillkoret i fortsättningen bestäms utifrån den försäkringspliktiga inkomst som en löntagare har intjänat i stället för antalet arbetstimmar per kalendervecka. Arbetsvillkoret uppfylls med andra ord in på basis av den stabiliserade inkomsten. 
Ministeriet

Ministeriet

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för planeringen, styrningen och verkställigheten av social- och hälsopolitiken.

Bekanta dej med ministeriet

Förvaltningsområdet

Förvaltningsområdet

Inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområdet verkar ett flertal självständiga ämbetsverk och inrättningar.

Förvaltningsområdet

Ministrar

Hanna Sarkkinen
Hanna Sarkkinen
Social- och hälsovårdsminister
Aki Lindén
Aki Lindén
Familje- och omsorgsminister
Thomas Blomqvist
Thomas Blomqvist
Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet