Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Coronavirus

SHM och THL informerar
Antalet coronavirusfall ökar, det görs fler tester och behovet av sjukhusvård är fortsatt stort

25.11.2021 10.00
SHM
Antalet nya coronavirusfall i Finland fortsätter att öka. Vecka 46 konstaterades ca 7 200 nya coronafall. I slutet av oktober konstaterades över 4 000 fall per vecka, och under den senaste veckan (vecka 46) över 7 000 fall. Detta är över 3 000 fler fall på veckonivå. Antalet coronaviruspatienter som tagits in på intensivvård per vecka har nästan tredubblats under de tre senaste veckorna.

Begränsningarna för förplägnadsrörelserna skärps

26.11.2021 10.58
SHM
Statsrådet har ändrat den förordning som begränsar förplägnadsrörelsers verksamhet med anledning av coronaepidemin. Det införs striktare begränsningar för samhällsspridningsfasen i fråga om serverings- och öppettiderna. Dessutom införs begränsningarna för förplägnadsrörelser i landskapet Södra Karelen.

Nationella vaccinationsstrategin uppdateras

25.11.2021 15.05
SHM
Finlands strategi för vaccinationerna mot covid-19 uppdateras för att befolkningen behöver ett effektivare vaccinationsskydd på grund av höstens epidemiläge. Vaccinationerna är det effektivaste sättet att skydda befolkningen mot covid-19 och bromsa coronavirusepidemin. Vaccinationerna erbjuds gratis till alla som vill vaccinera sig och som inte har något hälsomässigt hinder för att få vaccinet.

Maximibeloppet och inkomstgränserna för klientavgifterna inom social- och hälsovården stiger något 2022

11.11.2021 15.02
SHM
Indexjusteringar har gjorts i de klientavgifter som tas ut för kommunala social- och hälsovårdstjänster. De maximala beloppen i euro i lagen och förordningen justeras vartannat år i enlighet med förändringen i folkpensionsindex och arbetspensionsindex. De indexjusterade beloppen träder i kraft den 1 januari 2022.

Årets pappor utmanar den traditionella familjesynen och främjar jämställdheten genom vardagliga handlingar

10.11.2021 10.29
SHM
Sergei Silkin från Helsingfors, Marko Oikarainen från Kouvola och Dan Wickholm från Sibbo har i dag belönats med priset Årets pappa. Priset delades ut av familje- och omsorgsminister Krista Kiuru.

Ministeriet och förvaltningsområdet

Ministeriet

Ministeriet

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för planeringen, styrningen och verkställigheten av social- och hälsopolitiken.

Bekanta dej med ministeriet

Förvaltningsområdet

Förvaltningsområdet

Inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområdet verkar ett flertal självständiga ämbetsverk och inrättningar.

Förvaltningsområdet

Ministrar

Hanna Sarkkinen
Hanna Sarkkinen
Social- och hälsovårdsminister
Krista Kiuru
Krista Kiuru
Familje- och omsorgsminister
Thomas Blomqvist
Thomas Blomqvist
Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet
Tillbaka till toppen