Social kreditgivning tas i bruk i hela Finland 

24.11.2022 14.03
SHM
Den 1 augusti 2023 blir social kreditgivning en av de lagstadgade tjänster som välfärdsområdena ska tillhandahålla. Social kreditgivning ska liksom nu vara ett verktyg i det sociala arbetet inom socialvården. Det nya är att det kan beviljas fria månader och betalningsbefrielse när de villkor som anges i lagen uppfylls. 

Lagen om specialomsorger för personer med utvecklingsstörning ändras för att tjänsternas kontinuitet i välfärdsområdena ska vara tryggad efter den 1 januari 2023 medan riksdagen fortsätter behandla lagen om funktionshinderservice

24.11.2022 13.30
SHM
Regeringen överlämnade propositionen om en reform av lagstiftningen om funktionshinderservice till riksdagen den 22 september 2022 (RP 191/2022 rd). Den behandlas fortfarande i riksdagen. Syftet med den proposition som överlämnas till riksdagen i dag är att under behandlingen av lagen om funktionshinderservice också genomföra de nödvändiga ändringar i specialomsorgslagen som behövs när välfärdsområdena inleder sin verksamhet den 1 januari 2023. 

Regeringen föreslår ändringar i lagen om försäkringsgaranti för undantagsförhållanden

17.11.2022 13.58
SHM
Syftet med försäkringsgarantin för undantagsförhållanden är att säkerställa ett tillräckligt försäkringsskydd för transporter som är viktiga för befolkningens försörjning, näringslivet och försörjningsberedskapen. Bestämmelserna behöver ses över för att trygga Finlands försörjningsberedskap i den förändrade säkerhetspolitiska omgivningen. 

Det föreslås att ersättningarna för coronavaccinationer och coronatestning ska fortsätta till utgången av juni 2023

17.11.2022 13.57
SHM
Ersättningar för coronavaccinationer enligt sjukförsäkringslagen ska kunna fås till utgången av juni 2023. Ersättningarna gäller också coronatestning. Rätten att få ersättning gäller de sjukförsäkrade personer som bor eller arbetar i Finland.
Ministeriet

Ministeriet

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för planeringen, styrningen och verkställigheten av social- och hälsopolitiken.

Bekanta dej med ministeriet

Förvaltningsområdet

Förvaltningsområdet

Inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområdet verkar ett flertal självständiga ämbetsverk och inrättningar.

Förvaltningsområdet

Ministrar

Hanna Sarkkinen
Hanna Sarkkinen
Social- och hälsovårdsminister
Krista Kiuru
Krista Kiuru
Familje- och omsorgsminister
Thomas Blomqvist
Thomas Blomqvist
Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet