Lagen om könsfastställelse behandlas i riksdagen

Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen med förslag till lag om könsfastställelse. Det föreslås att fastställandet av juridiskt kön ska åtskiljas från medicinska undersökningar och behandlingar. Det föreslås också att kravet på avsaknad av fortplantningsförmåga ska strykas ur lagen.

Regeringen föreslår en ny lag om funktionshinderservice

22.9.2022 13.58
SHM
Syftet med den nya lagen om funktionshinderservice är att stödja ett självständigt liv, självbestämmanderätten, likabehandlingen, delaktigheten och deltagandet i samhället för personer med funktionsnedsättning och att säkerställa att de får tillräckliga tjänster av hög kvalitet enligt sina individuella behov.

Lagen om säkerställande av nödvändig hälso- och sjukvård och hemvård under en arbetskonflikt träder i kraft den 20 september

19.9.2022 19.22
SHM
Republikens president har stadfäst lagen om säkerställande av nödvändig hälso- och sjukvård och hemvård under en arbetskonflikt. Syftet med lagen är att förhindra att klienternas och patienternas liv äventyras eller att klienternas eller patienternas hälsa allvarligt äventyras på grund av att det inte finns tillräckligt med personal till följd av en arbetskonflikt. 

Regeringen föreslår ändringar i jämkningen av utkomstskyddet för arbetslösa

19.9.2022 18.59
SHM
Syftet med propositionen är att främja partiell sysselsättning och mottagande av kortvarigt arbete och att förtydliga den jämkning av arbetslöshetsförmånen som görs enligt utbetalningsprincipen. Propositionen var på remiss 16.6.-5.8.2022.

Ersättningen av kostnader för gränsöverskridande hälso- och sjukvård förenhetligas  

15.9.2022 13.59
SHM
Regeringen förslår ändringar i lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård. Den viktigaste ändringen gäller att ändra ersättningsmodellen så att den stämmer överens med patientrörlighetsdirektivet.
Ministeriet

Ministeriet

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för planeringen, styrningen och verkställigheten av social- och hälsopolitiken.

Bekanta dej med ministeriet

Förvaltningsområdet

Förvaltningsområdet

Inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområdet verkar ett flertal självständiga ämbetsverk och inrättningar.

Förvaltningsområdet

Ministrar

Hanna Sarkkinen
Hanna Sarkkinen
Social- och hälsovårdsminister
Aki Lindén
Aki Lindén
Familje- och omsorgsminister
Thomas Blomqvist
Thomas Blomqvist
Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet