Coronaviruset i Finland: Restriktioner avvecklades gradvis

9.7.2020 8.30

De undantagsförhållanden som rått på grund av coronaviruset upphörde den 16 juni. Befolkningen och samhällsfunktionerna kommer att skyddas med stöd av den normala lagstiftningen.

Coronarestriktionerna avvecklas stegvis och på ett kontrollerat sätt. Mer information om avveckling på Statsrådets webbsidor:

Social- och hälsovårdsministeriet ger i coronavirusläget myndighetsanvisningar som gäller social- och hälsovården bland annat till kommunerna, sjukvårdsdistrikten och regionförvaltningsverken.