Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Coronavirus

Covidintyget kan användas som coronapass, inresebestämmelserna förlängs

15.10.2021 17.03
ANM SHM UKM
EU:s digitala covidintyg börjar användas inom Finland. Det innebär i praktiken att man kan börja använda covidintyget i situationer och lokaler som omfattas av restriktioner. Därtill förlängs giltigheten för de temporära bestämmelserna i lagen om smittsamma sjukdomar som ska förhindra covid-19 att spridas till Finland från utlandet.

Ändringar i begränsningarna av förplägnadsrörelserna – begränsningar för restauranger i Mellersta Österbotten

14.10.2021 13.30
SHM
Statsrådet har ändrat den förordning som begränsar förplägnadsrörelsers verksamhet med anledning av coronapandemin. På grund av det förändrade epidemiläget i landskapet Mellersta Österbotten införs i området begränsningar för samhällsspridningsfasen som gäller restauranger.

Välfärdsområdena beviljas statsunderstöd för utveckling av tjänsterna via EU:s återhämt-ningsinstrument

13.10.2021 11.24
SHM
Nainen kuvassa
Social- och hälsovårdsministeriet förbereder en utlysning av statsunderstöd som en del av det nationella stöd som betalas via EU:s återhämtningsinstrument. Finansieringen av Finlands program för hållbar tillväxt fördelas via Europeiska unionens återhämtningsinstrument till välfärdsområdenas projekthelheter.

Utlysningen av understöd för kommunernas coronakostnader har börjat

15.10.2021 15.46
SHM
Social- och hälsovårdsministeriet utlyser statsunderstöd till kommuner och sjukvårdsdistrikt för att ersätta de kostnader som covid-19-pandemin orsakat.  

Stärkandet av klienternas och patienternas självbestämmanderätt framskrider – uppföljningsgrupp har tillsatts som stöd för beredningen

7.10.2021 8.26
SHM
Social- och hälsovårdsministeriet har tillsatt en uppföljningsgrupp för stärkandet av klienternas och patienternas självbestämmanderätt. Den bredbasiga gruppen har till uppgift att stödja beredningen av lagstiftning som gäller klienternas och patienternas rättigheter, ta fram expertbaserad kunskap och delta i bedömningen av alternativ och förslag samt konsekvenserna av dem.  

Ministeriet och förvaltningsområdet

Ministeriet

Ministeriet

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för planeringen, styrningen och verkställigheten av social- och hälsopolitiken.

Bekanta dej med ministeriet

Förvaltningsområdet

Förvaltningsområdet

Inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområdet verkar ett flertal självständiga ämbetsverk och inrättningar.

Förvaltningsområdet

Ministrar

Hanna Sarkkinen
Hanna Sarkkinen
Social- och hälsovårdsminister
Krista Kiuru
Krista Kiuru
Familje- och omsorgsminister
Thomas Blomqvist
Thomas Blomqvist
Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet
Tillbaka till toppen