Coronaviruset i Finland: Antalet nya fall av coronavirussmitta har ökat i nästan hela landet

23.10.2020 8.00

Smarttelefonapplikationen Coronablinkern som ska göra det lättare att bryta smittkedjor har publicerats. Läs mer om Coronablinkern:

Social- och hälsovårdsministeriet uppdaterade 19.8.2020 sin testningsstrategi för covid-19.

Regeringen fattade 13.8.2020 principbeslut om rekommendationer om munskydd och distansarbete. Vid sin överläggning behandlade regeringen Institutet för hälsa och välfärds förslag till rekommendation om att medborgare ska bära munskydd.

Social- och hälsovårdsministeriet ger i coronavirusläget myndighetsanvisningar som gäller social- och hälsovården bland annat till kommunerna, sjukvårdsdistrikten och regionförvaltningsverken.