Julbetyg till barnskyddet - klienterna hörs i samband med lagreformen

5.12.2022 13.09
SHM

I år utreds erfarenheterna av barnskyddet på många olika sätt. Barnen ger ett julbetyg åt barnskyddet och föräldrarna intervjuas. Den utredning om illabehandling inom barnskyddet av barn i vård utom hemmet som görs som ett led i genomförandet av barnstrategin blir klar vid årsskiftet.  

 


De riksomfattande målen för social- och hälsovården har fastställts

1.12.2022 14.36
SHM
En man på väg till en hälsovårdscentral
Den 1 december 2022 fastställde Statsrådet vid sitt allmänna sammanträde de riksomfattande målen för ordnandet av social- och hälsovård 2023-2026. Målen är strategiska och gäller social- och hälsovårdsverksamheten i hela Finland. Målen är en central del av den nationella styrningen av social- och hälsovården. Målen stöder de aktuella reform- och utvecklingsbehoven inom tjänsterna.

Regeringen föreslår ändringar i lagen om försäkringsgaranti för undantagsförhållanden

17.11.2022 13.58
SHM
Syftet med försäkringsgarantin för undantagsförhållanden är att säkerställa ett tillräckligt försäkringsskydd för transporter som är viktiga för befolkningens försörjning, näringslivet och försörjningsberedskapen. Bestämmelserna behöver ses över för att trygga Finlands försörjningsberedskap i den förändrade säkerhetspolitiska omgivningen. 

Det föreslås att ersättningarna för coronavaccinationer och coronatestning ska fortsätta till utgången av juni 2023

17.11.2022 13.57
SHM
Ersättningar för coronavaccinationer enligt sjukförsäkringslagen ska kunna fås till utgången av juni 2023. Ersättningarna gäller också coronatestning. Rätten att få ersättning gäller de sjukförsäkrade personer som bor eller arbetar i Finland.
Ministeriet

Ministeriet

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för planeringen, styrningen och verkställigheten av social- och hälsopolitiken.

Bekanta dej med ministeriet

Förvaltningsområdet

Förvaltningsområdet

Inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområdet verkar ett flertal självständiga ämbetsverk och inrättningar.

Förvaltningsområdet

Ministrar

Hanna Sarkkinen
Hanna Sarkkinen
Social- och hälsovårdsminister
Krista Kiuru
Krista Kiuru
Familje- och omsorgsminister
Thomas Blomqvist
Thomas Blomqvist
Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet