Questions and answers on the Tobacco Act

Finland’s  Tobacco Act came into force on 15 August 2016.

Below is a collection of answers to general questions regarding the changes brought about by the  Act.

Vanliga frågor

Mer information

Meri Paavola, konsultativ tjänsteman 
social- och hälsovårdsministeriet, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Asiakkuus ja toimintaympäristö -yksikkö / ASTO, Hyvinvoinnin- ja terveydensuojelu -tulosryhmä / HYT 0295163343  

Aktuellt

Arbetspensionsförsäkringsavgifterna för 2020 har fastställts
Ministry of Social Affairs and Health
Pressmeddelande 15.11.2019 13.34
Registreringen av personer som i arbetet exponeras för agenser som medför cancerrisk ska preciseras
Ministry of Social Affairs and Health
Pressmeddelande 14.11.2019 13.27
Ändringar i socialtrygghets- och försäkringslagstiftningen införs på grund av EU:s dataskyddsförordning
Ministry of Social Affairs and Health
Pressmeddelande 14.11.2019 13.27
Sjukförsäkringsavgifterna för 2020 har fastställts
Ministry of Social Affairs and Health
Pressmeddelande 14.11.2019 13.26
Livslängdskoefficienten fastställd för 2020
Ministry of Social Affairs and Health
Pressmeddelande 14.11.2019 11.54