FI SV EN

Frågor och svar om försöket med basinkomst

Innehållspresentatör

 • Vad är försöket med basinkomst och vad vill man åstadkomma med det?

  Försöket med basinkomst ingår i statsminister Juha Sipiläs regerings spetsprojekt ”Kundorienterad service”. Försöket med basinkomst är en av de åtgärder vars syfte är att förnya socialskyddet så att det sporrar till arbete.

 • Varför görs försöket med basinkomst?

  Försöket med basinkomst genomförs för att kunna bedöma om den sociala tryggheten kan reformeras med hjälp av en basinkomst så att de flitfällor som anknyter till arbete minskar.

  Den nuvarande sociala tryggheten har utvecklats under flera årtionden, men grunden till denna har byggts upp i en mycket annorlunda miljö än den som vi nu lever i. Atypiska anställningar har ökat och vårt system för social trygghet motsvarar inte längre till alla delar dagens krav.

 • Hur väljs de som deltar i försöket?

  I försöket deltar 2 000 slumpmässigt utvalda personer. De valdes ut slumpmässigt från en grupp personer mellan 25 och 58 år till vilka Folkpensionsanstalten betalar grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd.

 • Är det obligatoriskt att delta i försöket?

  Det är obligatoriskt att delta i försöket. Det är inte möjligt att vägra att delta i försöket med basinkomst eftersom resultaten av uppföljningsundersökningen då skulle snedvridas.

 • Överlåter Folkpensionsanstalten kontaktuppgifterna för de som deltar i försöket?

  FPA överlåter inte sina kunders uppgifter till media, forskare eller andra aktörer om inte lagstiftningen särskilt berättigar eller förpliktar till det. Ur Folkpensionsanstaltens synvinkel är basinkomst en förmån som alla andra förmåner som betalas av FPA.

 • När startar försöket?

  Försöket med basinkomst inleddes i januari 2017 och fortsätter fram till utgången av 2018.

 • Hur stor är basinkonsten i försöket?

  Basinkomsten är 560 euro per månad och den betraktas som skattefri inkomst.

 • Hur finansieras försöket?

  Det har reserverats 20 miljoner euro för försöket med basinkomst i försöksbudgeten. Därutöver kommer de förmåner som Folkpensionsanstalten för närvarande betalar att användas som tillägg i fråga om de personer som får grundtrygghetsförmåner från Folkpensionsanstalten när försöket inleds.

 • Vem ansvarar för genomförandet av försöket?

  Folkpensionsanstalten ansvarar för genomförandet av försöket.

 • När får man resultaten av försöket?

  Information om resultaten av första försöksåret fås under första hälften av 2019. En registerbaserad studie om hela försöket blir klar ett år senare. Folkpensionsanstalten svarar för organiseringen av hela undersökningen som gäller försöket, och den kan använda Statens ekonomiska forskningscentral och andra partner i genomförandet av projektet.

   

Mer information