Bosättningsbaserad social trygghet – Frågor och svar

Mer information

Henna Huhtamäki, konsultativ tjänsteman 
social- och hälsovårdsministeriet, Sosiaaliturva- ja vakuutusosasto / SVO, Suunnitteluasioiden ja kv. sosaaliturvan yksikkö / SUKA 0295163072