Folkhälsodelegationen: Sektionen för reformen av det förvaltningsövergripande samarbetet på nationell nivå (statsförvaltningen)

Syftet med sektionen var att reformera strukturerna för det förvaltningsövergripande samarbetet på nationell nivå (statsförvaltningen).  

Sektionernas uppgifter

Sektionen

  • skapar permanenta strukturer för förvaltningsövergripande främjande av välfärd, hälsa, säkerhet och jämlikhet på nationell nivå
  • lägger fram ett förslag om den blivande samarbetsstrukturen för det lagstadgade förvaltningsövergripande främjandet av välfärd, hälsa, säkerhet och jämlikhet 
  • lägger fram ett förslag om hur kunskapsunderlaget ska stärkas och informationen utnyttjas vid statsförvaltningens beredning av åtgärder för främjande av välfärd, hälsa och säkerhet (i samarbete med sektion 1).  

Mandatperiod och sammansättning

Sektionens mandatperiod sträckte sig från den 1 september 2020 till den 31 december 2021.

Ordförande var Taru Koivisto från social- och hälsovårdsministeriet, och vice ordförande var strategichef Ari Evwaraye från inrikesministeriet. 

Sektionens medlemmar bestod av representanter för ministerier, forsknings- och expertinrättningar och organisationer. 

Mer information