Fortbildning

Fortbildning för personalen inom social- och hälsovården är lagstadgad. Arbetsgivaren har det huvudsakliga ansvaret för att tillhandahålla och finansiera fortbildning.

Kommunerna har en lagstadgad skyldighet att ordna fortbildning för personalen inom socialvården. Social- och hälsovårdsministeriet har publicerat rekommendationer för kommunerna som stöd för ordnande av fortbildning.

Om fortbildning för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården bestäms i folkhälsolagen, lagen om specialiserad sjukvård, lagen om företagshälsovård, lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och social- och hälsovårdsministeriets förordning. Ministeriet har dessutom utfärdat rekommendationer för ordnande av fortbildning.

Mer information

Juha Luomala, socialråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för klienter och personal / ASI 0295163492