FI SV EN

Försök med basinkomst

Försöket med basinkomst var en del av statsminister Juha Sipiläs regerings spetsprojekt ”Kundorienterad service”. Syftet med försöket med basinkomst var att bedöma om den sociala tryggheten kan reformeras med hjälp en basinkomst så att i synnerhet de flitfällor som anknyter till arbete minskar. Regeringens mål var också att främja försökskulturen. Försöket med basinkomst var ett av regeringens sex försök.

 

Försöket genomfördes stegvis

Försöket med basinkomst genomfördes stegvis. Det inleddes med ett utredningsprojekt om genomförande av basinkomst. Utredningsprojektet genomfördes av en forskargrupp sammansatt av forskare från Folkpensionsanstaltens forskningsavdelning och olika forskningsinstitut. Chef för forskargruppen var forskningsprofessor Olli Kangas från Folkpensionsanstalten. Forskargruppens förhandsutredning publicerades den 30 mars 2016 och slutrapporten den 16 december 2016.

Den lag som möjliggör ett försök med basinkomst trädde i kraft den 1 januari 2017. Försöket med basinkomst inleddes vid ingången av 2017. Basinkomstförsökets primära mål var att förbättra sysselsättningen. Försöket hade som mål att få ett svar på om basinkomst främjar sysselsättningen. Svaret baserar sig på en uppföljningsundersökning. Folkpensionsanstalten svaradet för genomförandet av försöket. Försöket upphörde 31.12.2018.

Publikationer:

 

 

Ytterligare information:

Social- och hälsovårdsministeriet:
Essi Rentola, direktör tfn 02951 63155, [email protected]

Social- och hälsovårdsministeriet, (lagstiftning om projektet med basinkomst):
Liisa Siika-aho, direktör tfn 02951 63085, [email protected]

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet:
Sari Löytökorpi, projektchef tfn 02951 60187, [email protected]