FI SV

Toimintakulttuurin muutos - Kohti lapsiystävällistä päätöksentekoa

Olennainen osa lapsi- ja perhepalvelujen uudistusta on uudenlaisen toimintakulttuurin omaksuminen hallinnossa ja päätöksenteossa.

Lapsiystävällisten toimintamallien kehittämistyötä tehtiin 10 maakunnassa. Työn lahtökohtana on ollut YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus.

Apuvälineitä lapsivaikutusten arviointiin ja lapsibudjetointiin

Lapsivaikutusten arviointi tarkoittaa päätösten ja toimenpiteiden yhteydessä tehtävää arviointia siitä, miten ne vaikuttavat lapsiin ja nuoriin. Mitä enemmän tietoa on käytettävissä, sitä parempia päätökset ovat lasten kannalta.

Kuntien ja maakuntien toimijat ovat saaneet koulutusta ja välineitä päätösten lapsivaikutusten arviointiin sekä lasten ja nuorten mielipiteiden selvittämiseen.

Lapsibudjetointi on kunnan, maakunnan tai valtion talousarvion tarkastelemista lapsenoikeusnäkökulmasta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos uudistaa lasten ja nuorten hyvinvoinnin seurannan tietopohjaa.  Kuntien ja maakuntien päättäjät saavat välineitä eritaustaisten ja eri-ikäisten lasten ja nuorten hyvinvoinnin seurataan ja raportointiin.

Toimintakulttuurin uudistumista lapsi- ja perhelähtöiseksi tukee myös Luo luottamusta – suojele lasta -verkkokoulutus ja -opas.

Myös työpaikat voivat tukea perhettä

Perheystävällisten työpaikkojen toimintamallit  tukevat  työn ja muun elämän yhteensovittamista.

Tietoa levitetään koulutuksella,  valmennuksella ja vertaisryhmätoiminnalla. Väestöliitto ja Työterveyslaitos kouluttavat ja valmentavat työyhteisöjä. Lisäksi KunTeko 2020 -ohjelma ylläpitää perheystävälliset kuntatyöpaikat -kehittämis- ja oppimisverkostoa.

Lisätietoja

Hankejohtaja Maria Kaisa Aula, STM, 029 516 3658, [email protected]

Erityisasiantuntija Jaana Vastamäki, STM, [email protected] (perheystävälliset työpaikat)