Föräldraplan stöder föräldraskapet efter en separation 

Föräldraplan kan vara ett stöd och hjälpmedel i föräldraskapet efter en separation.

Med hjälp av planen kan föräldrarna avtala om olika praktiska arrangemang och om arbetsfördelningen så att båda föräldrarna vet vad de har ansvar för och vad som förväntas av dem. Det viktigaste är att finna lösningar som säkerställer att barnet inte förlorar kontakten med någondera föräldern.

Till skillnad från ett avtal eller domstolsbeslut om vårdnad om barn och umgängesrätt är föräldraplanen inte någon juridisk handling. Myndigheterna kan alltså inte övervaka att planen följs.

Som förebilder till planen har man haft bland annat de föräldraplaner (parenting plan) som redan används i bland annat Australien och England. Föräldraplanen har utvecklats inom Programmet för utveckling av barn- och familjetjänster (LAPE), där man utvecklar tjänster och moderniserar verktyg för att främja försonlighet mellan föräldrarna vid separationer.

Föräldraplanens banner som kan användas av kommunerna och landskapen 

Ytterligare information

Hanne Kalmari, projektchef, tfn 0295 163 046, fornamn.efternamn@stm.fi