FI SV EN

STEA-avustukset

Yleishyödylliset yhteisöt voivat hakea terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia edistävään työhön avustusta Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksesta (STEA).

Yhteisöt saavat avustuksia yleiseen tai kohdennettuun toimintaan, investointeihin sekä kehittämis- ja käynnistämishankkeisiin ja muihin tarkoitukseltaan ja kestoltaan rajattuihin hankkeisiin.

STEA tekee vuosittain myönnettävistä avustuksista avustusehdotuksen. Sosiaali- ja terveysministeriön yhteyteen perustettava arviointi- ja avustusjaosto ottaa kantaa ehdotukseen, jonka jälkeen sosiaali- ja terveysministeriö päättää avustusten jaosta. Päätösesitys viedään valtioneuvoston raha-asiainvaliokuntaan puollettavaksi.

STEA-avustuksia koskevat säädökset

STEA-avustusten myöntämisestä säädetään seuraavissa säädöksissä. Linkit vievät Finlexiin.

Lisää avustuksista Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) sivuilla: