FI SV

Statsunderstöd till stiftelsen Urho Kekkosen kuntoinstituuttisäätiö

Social- och hälsovårdsministeriet beviljar årligen statsunderstöd för verksamhet som utövas av stiftelsen Urho Kekkosen kuntoinstituuttisäätiö, UKK-institutet. Understödet baserar sig på lagen om statsbidrag till stiftelsen Urho Kekkosen kuntoinstituuttisäätiö, och det beviljas under moment 33.70.52. i statsbudgeten.

Målet för UKK-institutets verksamhet är att utveckla och undersöka individens och befolkningens hälsa, funktionsförmåga och friskvård samt hälsofrämjande motion.

Institutet för hälsa och välfärd sköter utbetalningen av statsunderstödet och övervakningen av användningen av understödet.

 

Mer information