Samordnare för social- och hälsovårdsreformen

År 2018 beviljade social- och hälsovårdsministeriet 18 landskap finansiering för anställning av samordnare för social- och hälsovårdsreformen för åren 2018–2019. Varje landskap anställde en samordnare.

Samordnarens uppgift var att stödja förberedelserna för landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen bland annat genom att bedöma befolkningens servicebehov och genom att bygga upp verkningsfullare tjänstehelheter för kunderna.

Den regeringsproposition som gällde landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen förföll den 8 mars 2019. Efter det tillsändes de som fått statsunderstöd nya anvisningar av social- och hälsovårdsministeriet om användningen av finansieringen för samordnarna för social- och hälsovårdsreformen.

Efter att landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen upphört är samordnarnas främsta uppgift att dokumentera det arbete som utförts under reformen. För framtida bruk är det viktigt att ta tillvara de lärdomar, observationer och verksamhetsmodeller som stöder samordnade och kundorienterade tjänster.

Det totala beloppet av statsunderstödet för samordnarna för social- och hälsovårdsreformen var 2 570 000 euro.

Bilagor:

 

 

Mer information

Kalle Tervo, regeringsråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Yhteisöt ja toimintakyky -osasto / YTO, Yhteiset palvelut -yksikkö / YPA 0295163045  


Salme Kallinen, konsultativ tjänsteman 
social- och hälsovårdsministeriet, Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osasto / APO, Asiakkaat ja henkilöstö -yksikkö / ASI 0295163290  


Pasi Pohjola, direktör 
social- och hälsovårdsministeriet, Kansliapäällikkö, Kansliapäällikön alaiset 0295163585