FI SV

Nordiska ministerrådets arbetsmiljöutskott

Nordiska ministerrådets arbetsmiljöutskott utlyser medel för arbetsmiljöprojekt för 2019. Projekten bör gälla de mål som nämnts i samarbetsprogrammet för arbetsliv

  • främjande av ett välfungerande och målinriktat arbetsmiljöarbete
  • främjande av en bra fysisk och psykisk arbetsmiljö
  • bekämpning av grå ekonomi och arbetsmiljöbrott 
  • utveckling av arbetsmiljöstrategier och tillsyn

Ansökningarna skickas till utskottssekreterare Sven Nielsen sni@at.dk senast den 14 augusti 2018 kl. 12. Ansökningar som lämnas in efter det beaktas inte.