Nordiska ministerrådets arbetsmiljöutskott

Nordiska ministerrådets arbetsmiljöutskott utlyser medel för arbetsmiljöprojekt för 2020. Projekten bör gälla de mål som nämnts i samarbetsprogrammet för arbetsliv

  • främjande av ett välfungerande och målinriktat arbetsmiljöarbete
  • främjande av en bra fysisk och psykisk arbetsmiljö
  • bekämpning av grå ekonomi och arbetsmiljöbrott 
  • utveckling av arbetsmiljöstrategier och tillsyn

Ansökningarna skickas senast den 16 augusti 2019 kl. 12.

Projekt som berör följande teman prioriteras:

  1. Utveckande av arbetarskyddsstrategier och arbetarskydd
  2. Systematiskt främjande av arbetarskydd vid framtidens arbetsplatser
  3. Arbetarskyddsutbildning