Att kombinera familjeliv och arbete

Flexibel kombination av familjeliv och arbete ökar välbefinnandet både hemma och på jobbet.

Denna sammanjämkning är särskilt viktig i fråga om ensamförsörjare eller arbetstagare vars gamla, sjuka eller handikappade familjemedlemmar behöver hjälp.

Ekonomiska förmånerna och systemet för vård av barn

Kombinationen av arbete och familjeliv kan underlättas genom bl.a. familjeledighet och flextid.

Social- och hälsovårdsministeriet utvecklar de ekonomiska förmånerna för barnfamiljer och systemet för vård av små barn så att familjerna har tillgång till olika vårdalternativ. Målet är att familjeledigheten ska fördela sig jämnare mellan pappor och mammor.

Arbetslivet måste vara flexibelt för människors behov

Arbetet och arbetsformerna förändras. Otypiska anställningsförhållanden förekommer allt oftare.

De nya arbetsformerna och flexibiliteten måste beaktas på ett bättre sätt i arbetslivet. Det sociala trygghetssystemet måste utvecklas så att det ger ett bättre stöd för människor i livssituationer där arbete, studier, fritid och ansvar för anhöriga är överlappande.

Mer information

Jaana Vastamäki, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för arbete och jämställdhet / TTO, Policyenheten / TY 0295163468