Att kombinera familjeliv och arbete

Flexibel kombination av familjeliv och arbete ökar välbefinnandet både hemma och på jobbet.

Denna sammanjämkning är särskilt viktig i fråga om ensamförsörjare eller arbetstagare vars gamla, sjuka eller handikappade familjemedlemmar behöver hjälp.

Ekonomiska förmånerna och systemet för vård av barn

Kombinationen av arbete och familjeliv kan underlättas genom bl.a. familjeledighet och flextid.

Social- och hälsovårdsministeriet utvecklar de ekonomiska förmånerna för barnfamiljer och systemet för vård av små barn så att familjerna har tillgång till olika vårdalternativ. Målet är att familjeledigheten ska fördela sig jämnare mellan pappor och mammor.

Mer information

Jaana Vastamäki, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för arbete och jämställdhet / TTO, Policyenheten / TY Telefon:0295163468   E-postadress: