Fågelinfluensa

 

År 2023 har det konstaterats många fall av fågelinfluensa hos vilda fåglar i hela Europa.  Smittspridningen har varit stor särskilt bland skrattmåsarna. Under sommaren 2023 orsakade viruset H5N1 exceptionellt stor massdöd av vilda fåglar också i Finland.  

I Finland konstaterades det i juli 2023 fall av fågelinfluensa också hos pälsdjur på pälsfarmar. På fjäderfägårdar har det inte funnits smittfall tillsvidare.  

Livsmedelsverket följer förekomsten av fågelinfluensa bland Finlands vilda fåglar och bekämpar virusets smittspridning på djurgårdar. 

Fågelinfluensan smittar inte lätt till människan

Fågelinfluensavirusen smittar inte lätt till människan. En människa kan dock smittas av en sjuk eller död fågel eller något annat djur, eller av material eller miljö som förorenats med sekret från sådana.  I Finland har inte konstaterats några smittfall hos människor. 

Institutet för hälsa och välfärd ger anvisningar om hur man kan förebygga smitta av fågelinfluensa genom sitt eget agerande.  

Internationellt samarbete

Internationella hälsoorganisationer såsom WHO och ECDC (Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar) följer läget i samarbete med nationella myndigheter. 

Mer information