Män, olika och lika.  Diskussion om manlighet och manliga roller.

Onsdag 5.10.2022 kl. 18.00 – 19.30

social- och hälsovårdsministeriet

Välkommen att lyssna på en diskussion om manlighet och mångfald i centralbiblioteket Ode i Helsingfors den 5 oktober 2022 kl.18.00. Diskussionen hålls på Saarikoski-mattan.

I diskussionen deltar minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist och författarna Kjell Westö och Mårten Westö. Diskussionen hålls på finska och svenska.

Diskussionen kommer att handla bland annat om faderskap, arbetsliv, småbarnspedagogik, utbildning, social- och hälsovård, mansbilden, mångfald, förbyggande av våld och värnplikten.

Evenemanget är öppet för alla. Evenemanget kan också följas på webben.

Målgrupper: medborgare, organisationer