FI SV EN

Social- och hälsovårdsministeriets evenemang under EU-ordförandeskapet

 • 9 – 10.7.2019 High-level Forum on the Silver Economy

 • 30–31.7.2019 Arbetsgruppen för folkhälsa

 • 2– 3.9.2019 Högnivågruppen för jämställdhetsintegrering

 • 18–19.9.2019 Högnivåkonferens om välfärdsekonomi

 • 19–20.9.2019 Informellt möte i kommittén för socialt skydd

 • 25–26.9.2019 Möte mellan nationella samordnare av narkotikafrågor

 • 26–27.9.2019 Gemensamt möte för ledande personal inom hälso- och sjukvården och läkemedelssektorn

 • 30.9–1.10.2019 Högnivåkonferensen Europe for Gender Equality? Taking Stock – Taking Action

 • 17–18.10.2019 Yrkesinspektörskommittén (Slic)

 • 14–15.11.2019 Möte i nätverket för det ömsesidiga informationssystemet om social trygghet (Missoc)

 • 27–28.11.2019 Konferensen Eliminering av arbetsrelaterad cancer genom samarbete

   

Mer information

Noora Saarinen, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Kansainvälisten asioiden yksikkö / KVR 0295163039