FI SV EN

Sidoevenemang som social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde ordnar under EU-ordförandeskapet

Juli

Inno-möte: SAWP + EU-IN + EUnetHTA + CTFG

17–19.7.2019
Organisatörer:
Fimea, Europeiska läkemedelverket EMA, Heads of Medicines Agencies, Europeiska kommissionen

 • Scientific Advice Working Party (SAWP)
 • EU-Innovation Network (EU-IN)
 • Health Technology Assessment (EUnetHTA)
 • Clinical Trial Facilitation Group (CTFG)

Kontaktperson:
Ritva Pakarinen, Fimea
[email protected]
029 522 3113

September

Genomics to Healthcare

13.9.2019

Organisatör:
THL

Kontaktperson
Viveca Bergman
[email protected]
029 524 7402

Heads of Medicines Agencies

18–20.9.2019

Organisatörer:
Fimea och Europeiska läkemedelverket EMA

Kontaktperson
Ritva Pakarinen, Fimea
[email protected]
029 522 3113

Families and Carers at the Heart of Europe – their role in the economy of well-being

19–20.9.2019

Organisatörer:
EUFAMI och FinFami – Anhörigas stöd för mentalvården centralförbundet rf

Kontaktperson 
Pia Hytönen, FinFami
[email protected]
040 776 5911

Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP)

25–27.9.2019

Organisatörer:
Fimea, Europeiska läkemedelverket EMA och Heads of Medicines Agencies

 • Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP)
 • Co-ordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures - Veterinary (CMDv)

Kontaktperson
Ritva Pakarinen, Fimea
[email protected]
029 522 3113

Towards the next welfare state? (Välfärdsstatens utmaningar och möjligheter till förändring)

September-oktober 2019

Organisatörer: 
THL och Åbo universitet / INVEST projektet

Kontaktperson
Viveca Bergman
[email protected]
029 524 7402

Oktober

EU conference on child health and well-being

3–4.10.2019

Organisatörer:
COFACE Families Europe och Befolkningsförbundet

Kontaktperson:
Liz Gosme, COFACE Families Europe
[email protected]

Staffing for care – caring for staff

3–4.10.2019

Organisatörer:
EASPD, Servicestiftelsen för personer med utvecklingsstörning, Delegationen för boende för personer med utvecklingsstörning, Inclusion Europe

Kontaktperson
Kirsi Konola, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö
[email protected]
0207 713 558

CHMP + PRAC

21–23.10.2019

Organisatörer:
Fimea och Europeiska läkemedelverket EMA

 • Committee for Medicinal Products for Human Use  (CHMP)
 • Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC)

Kontaktperson
Ritva Pakarinen, Fimea
[email protected]
029 522 3113

EU Joint Programming Initiative: More Years, Better Lives (JPI MYBL)

30–31.10.2019

Organisatörer:
THL tillsammans med Finlands akademi och SHM 

Kontaktperson:
Viveca Bergman
[email protected]
029 524 7402

Thematic meeting on preparedness and IHR strengthening

Oktober 2019

Organisatörer:
THL, SHARP-Joint Action konsortiet, ECDC

Kontaktperson
Viveca Bergman
[email protected]
029 524 7402

November

Working Group of Enforcement Officers (WGEO)

10–13.11.2019

Organisatörer:
Fimea och Heads of Medicines Agencies

Kontaktperson
Ritva Pakarinen, Fimea
[email protected]
029 522 3113

Vision Zero Summit 2019: Strategy. Mindset. Practice.

12–14.11.2019

Organisatörer:
Arbetshälsoinstitutet och nationella Noll olycksfall-forumet

Kontaktperson:
Minna Huuskonen, Työterveyslaitos
[email protected]
030 474 2240
www.visionzero.fi

IT Directors + CMDh

18–20.11.2019

Organisatörer:
Fimea, Europeiska läkemedelverket EMA och Heads of Medicines Agencies

 • IT-Directors Co-ordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures - Human (CMDh)

Kontaktperson:
Ritva Pakarinen, Fimea
[email protected]
029 522 3113

The 45th Meeting of the Competent Authorities for Medical Devices

18–20.11.2019 (reservtid 14–16.10.2019)

Organisatör:
Valvira

Kontaktperson
Heikki Mattlar, Valvira
[email protected]
0295209506

COMP + PDCO+  CAT 

20–22.11.2019

Organisatörer:
Fimea och Europeiska läkemedelverket EMA

 • Committee for Orphan Medicinal Products (COMP)
 • Paediatric Committee (PDCO)
 • Committee for Advanced Therapies (CAT)

Kontaktperson
Ritva Pakarinen, Fimea
[email protected]
029 522 3113

Research-informed solutions for international child protection co-operation – focus on supporting non-violent and participatory up-bringing (fostringskultur)

26–28.11.2019

Organisatör:
THL

Kontaktperson
Päivi Lindberg /THL; Marjo Malja och Pirjo Lillsunde/ STM
[email protected]
[email protected]

Heads of Medicines Agencies (HMA)

27–29.11.2019

Organisatörer:
Fimea och Europeiska läkemedelverket EMA

 • Human and veterinary medicines

Kontaktperson
Ritva Pakarinen, Fimea
[email protected]
029 522 3113

Supporting Innovation to Enhance Well-being of European Citizens

November 2019

Organisatörer:
THL, Finlands akademi, ISS (National Institute of Health, Italy) TO-REACH

Kontaktperson
Viveca Bergman
[email protected]
029 524 7402

Supporting refugees’ mental health  (Att stöda mentala välmåendet hos flyktingar)

November-december 2019

Organisatör:
THL

Kontaktperson:
Viveca Bergman
[email protected]
029 524 7402

December

European initiative on human health to endorse planetary sustainability

3–4.12.2019

Organisatörer:
THL i samarbete med Finlands miljöcentral och WHO/GARD

Kontaktperson:
Viveca Bergman
[email protected]
029 524 7402

New openings of cancer screening in Europe - iPAAC Joint Action

5.12.2019

Organisatörer:
Cancer Society of Finland, THL, iPAAC, EU

Kontaktperson
Satu Lipponen, Suomen Syöpäyhdistys
050 563 4558
[email protected]

Mer information

Noora Saarinen, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Kansainvälisten asioiden yksikkö / KVR 0295163039