FI SV EN

Sidoevenemang som social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde ordnar i Finland under EU-ordförandeskapet från 1 juli till 31 december 2019

17-19.7.2019 Fimea, Europeiska läkemedelverket EMA och Heads of Medicines Agencies tillsammans med Europeiska komissionen
Inno-möte: SAWP + EU-IN + EUnetHTA + CTFG 

Scientific Advice Working Party (SAWP)

EU-Innovation Network (EU-IN)

Health Technology Assessment (EUnetHTA)

Clinical Trial Facilitation Group (CTFG)

Kontaktperson
möteskoordinator Ritva Pakarinen, Fimea, tfn. +358 29 522 3113, fö[email protected]

 

13.9.2019 THL
Genomics to Healthcare

Kontaktperson
Viveca Bergman, THL

 

18-20.9.2019 Fimea och Europeiska läkemedelverket EMA
Heads of Medicines Agencies (HMA) 1

Kontaktperson
möteskoordinator Ritva Pakarinen, Fimea, tfn. +358 29 522 3113, fö[email protected]

19-20.9.2019 EUFAMI och FinFami – Anhörigas stöd för mentalvården centralförbundet rf
Families and Carers at the Heart of Europe – their role in the economy of well-being

Kontaktperson 
Pia Hytönen, FinFami

 

25-27.9.2019 Fimea, Europeiska läkemedelverket EMA, och Heads of Medicines Agencies
Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP)

Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP)
Co-ordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures - Veterinary (CMDv)

Kontaktperson
möteskoordinator Ritva Pakarinen, Fimea, tfn. +358 29 522 3113, fö[email protected]

September-oktober 2019 THL och Turun yliopisto/ INVEST projektet
Towards the next welfare state? (Välfärdsstatens utmaningar och möjligheter till förändring)

Kontaktperson
Viveca Bergman, THL

 

3-4.10.2019 COFACE Families Europe och Befolkningsförbundet
EU conference on child health and well-being                                          

Kontaktperson
Liz Gosme, COFACE Families Europe

 

3-4.10.2019 EASPD och Servicestiftelsen för personer med utvecklingsstörning tillsammans med Delegationen för boende för personer med utvecklingsstörning.

Också Inclusion Europe är med och ordnar.
Staffing for care -caring for staff

Kontaktperson
Kirsi Konola, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö

 

21-23.10.2019 Fimea och Europeiska läkemedelverket EMA
CHMP + PRAC

Committee for Medicinal Products for Human Use  (CHMP)

Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC)
 

Kontaktperson
möteskoordinator Ritva Pakarinen, Fimea, tfn. +358 29 522 3113, fö[email protected]

 

30-31.10.2019 THL tillsammans med Finlands akademi och SHM 
EU Joint Programming Initiative: More Years, Better Lives (JPI MYBL)

Kontaktperson
Viveca Bergman, THL

 

Oktober 2019 THL, SHARP-Joint Action konsortiet, ECDC
Thematic meeting on preparedness and IHR strengthening

Kontaktperson
Viveca Bergman, THL

 

10-13.11.2019 Fimea och Heads of Medicines Agencies
Working Group of Enforcement Officers (WGEO)

Kontaktperson
möteskoordinator Ritva Pakarinen, Fimea, tfn. +358 29 522 3113, fö[email protected]

 

12-14.11.2019 Arbetshälsoinstitutet och nationella Noll olycksfall-forumet
Vision Zero Summit 2019 Strategy. Mindset. Practice.

Kontaktperson
Minna Huuskonen, Työterveyslaitos, www.visionzero.fi

 

18-20.11.2019 Fimea, Europeiska läkemedelverket EMA och Heads of Medicines Agencies
IT Directors + CMDh

IT-Directors Co-ordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures - Human (CMDh)

Kontaktperson
möteskoordinator Ritva Pakarinen, Fimea, tfn. +358 29 522 3113, fö[email protected]

18-20.11.2019 (reservtid 14-16.10.2019) Valvira

Lääkinnällisten laitteiden toimivaltaisten viranomaisten 45. kokous
The 45th Meeting of the Competent Authorities for Medical Devices

Kontaktperson
Heikki Mattlar, Valvira

 

20-22.11.2019 Fimea och Europeiska läkemedelverket EMA
COMP + PDCO+  CAT 

Committee for Orphan Medicinal Products (COMP)

Paediatric Committee (PDCO)

Committee for Advanced Therapies (CAT)

Kontaktperson
möteskoordinator Ritva Pakarinen, Fimea, tfn. +358 29 522 3113, [email protected]

 

26-28.11.2019 THL
Research-informed solutions for international child protection co-operation – focus on supporting non-violent and participatory up-bringing (fostringskultur)

Kontaktperson
Päivi Lindberg /THL; Marjo Malja ja Pirjo Lillsunde/ STM

 

27-29.11.2019 Fimea och Europeiska läkemedelverket EMA
Heads of Medicines Agencies (HMA) 2

Human and veterinary medicines

Kontaktperson
möteskoordinator Ritva Pakarinen, Fimea, tfn. +358 29 522 3113, fö[email protected]

 

November 2019 THL, Finlands akademi, ISS (National Institute of Health, Italy) TO-REACH
Supporting Innovation to Enhance Well-being of European Citizens

Kontaktperson
Viveca Bergman, THL


November-december 2019  THL
Supporting refugees’ mental health  (Att stöda mentala välmåendet hos flyktingar)

Kontaktperson
Viveca Bergman, THL

 

3-4.12.2019 THL i samarbete med Finlands miljöcentral och WHO/GARD
European initiative on human health to endorse planetary sustainability

Kontaktperson
Viveca Bergman, THL

 

5.12.2019 Cancer Society of Finland, THL, iPAAC, EU
New openings of cancer screening in Europe - iPAAC Joint Action

Kontaktperson
Satu Lipponen, Suomen Syöpäyhdistys

 

Mer information

Noora Saarinen, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Kansainvälisten asioiden yksikkö / KVR 0295163039