EN FI SV

Socialutgifterna och finansieringen

Socialutgifterna består i huvudsak av

 • pensionsskydd
 • ekonomiskt skydd under sjukdom
 • utgifter för arbetslöshetsskydd samt
 • kostnader för social- och hälsovårdstjänster som finansieras med skattemedel.

I de sociala utgifterna inräknas inte privata försäkringar, klientavgifter för social- och hälsovård eller självriskandelar av sjukförsäkringen.

Socialutgifterna i Finland var

 • 67,9 miljarder euro 2015
 • 69,3 miljarder euro 2016
 • 69,1 miljarder euro 2017

År 2017 motsvarade de sociala utgifterna cirka 30,9 procent av bruttonationalprodukten. Det här är 1,0 procentenheter mindre än år 2016.

I Finland är de sociala utgifternas andel av bruttonationalprodukten något högre än genomsnittet i EU-länderna. Också de köpkraftsjusterade sociala utgifterna per capita hör till det högre genomsnittet i EU-länderna. 

Finansiering av utgifterna

Den sociala tryggheten i Finland finansieras på följande sätt: (år 2017)

 • arbetsgivaravgifter 32,0 procent.
 • de försäkrade betalar 13,8 procent.
 • genom statlig finansiering  26,8 procent
 • kommunal finansiering 22,1 procent.

Resten, cirka 5 procent finansieras med intäkter från socialskyddsfonderna.

Ansvarig myndighet i Finland i fråga om statistiksystem över den sociala säkerheten enligt EU är

De sociala utgifterna i Finland 2015 - 2017

Utgifter för det sociala skyddet efter funktion och per invånare 2015–2017 i 2017 års priser, mn €

  2015 2016 2017
Sjukdom och hälsa 15 785 15 481 15 300
Funktions hinder 6 835 6 721 6 484
Ålderdom 26 604 27 753 28 807
Efterlevande 1 813 1 802 1 833
Familj och barn 6 762 6 750 6 654
Arbetslöshet 5 622 5 629 4 921
Boende 1 466 1 656 1 842
Övrigt socialt skrydd 1 869 2 392 2 072
Administration 1 165 1 155 1 176
Totalt 67 922 69 341 69 089
Per invånare 12 378 12 599 12 532
Utgifter för det sociala skyddet i förhållande till BNP, % 32,0 31,9 30,9
Källa: Institutet för hälsa och välfärd      

 

Fördelning av sociala utgifter per målgrupp, %

  2015 2016 2017
Sjukdom och hälsa 28,2% 22,3% 22,1%
Funktions hinder 10,1% 9,7% 9,4%
Ålderdom 39,2% 40,0% 41,7%
Efterlevande 2,7% 2,6% 2,7%
Familj och barn 10,0% 9,7% 9,6%
Arbetslöshet 8,3% 8,1% 7,1%
Boende 2,2% 2,4% 2,7%
Övrigt socialt skydd 2,8% 3,4% 3,0%
Administration 1,7% 1,7% 1,7%
Totalt 100,0% 100,0% 100,0%

 

Finansiering av de utgifterna för det sociala skyddet i gängse priser 2015 - 2017

  2015 2016 2017
Staten 26,0 26,2 26,8
Kommunerna 21,9 21,7 22,1
Arbertsgivarna 34,0 33,8 32,0
Försäkrade 13,1 13,3 13,8
Övriga inkomster 5,0 5,0 5,2
Totalt 100,0 100,0 100,0

 

 

Mer information

Antti Väisänen, konsultativ tjänsteman 
social- och hälsovårdsministeriet, Johdon tuki- yksikkö / JOT, Arviointiryhmä / ARVI 0295163044  

På vår webbplats