FI SV EN

Ebola-virus

Ebolaviruset har spritt sig som en allvarlig epidemi i Guinea, Liberia och Sierra Leone. Viruset orsakar blödarfeber, med symtom som hög feber, diarré, huvudvärk och blödningar

Ebola smittar endast från en insjuknad patient och dennes sekret. En symptomfri person kan inte smitta andra. Ebola smittar inte från en person till en annan via luften så som influensa.

Enligt experter är det ytterst osannolikt att viruset skulle leda till en omfattande epidemi i finländska förhållanden. 

Världshälsoorganisationen (WHO) följer epidemisituationen, leder förebyggande åtgärder mot infektionen samt tillhandahåller information i epidemiområdet.

WHO har utlyst epidemin till ett internationellt nödläge (public health emergency of international concern).

Finland förberedd för en ebolasituation

I Finland ansvarar social- och hälsovårdsministeriet för den allmänna ledningen i en ebolasituation. Institutet för hälsa och välfärd (THL) följer epidemins utveckling, gör riskbedömningar och deltar i att utarbeta anvisningar för hälsovårdssystemet.

Infektionsnyheter (THL) (på finska)

Universitetssjukhusen har förberett sig på att vårda enskilda ebolapatienter. Direktiven för hälso- och sjukvården har uppdaterats och man har övat dem i sjukvårdsdistrikten. Regionförvaltningsverken har skickat anvisningar till leverantörer av privata hälso- och sjukvårdstjänster.

Också utrikesministeriet, inrikesministeriet och kommunikationsmyndigheterna deltar i förberedelserna.

Ebola i Västafrika

Ebolaepidemin har orsakat en allvarlig humanitär kris i Västafrika. I området är man i stort behov av utomstående stöd, pengar och förnödenheter för att kunna förhindra att epidemin sprider sig. Ebola har spritt sig snabbt på grund av det bristfälliga hälso- och sjukvårdssystemet i epidemiområdet. Det är brist på läkare, skötare och vårdartiklar.

WHO, EU och många humanitära hjälporganisationer hjälper länderna i epidemiområdet, så att epidemin kan fås under kontroll så fort som möjligt.

I Finland styr utrikesministeriet humanitärt stöd till epidemiområdet.

I Finland utreder myndigheterna under ledning av utrikesministeriet möjligheterna att vid behov genomföra medicinsk evakuering av biståndsarbetare från epidemiområdet. I detta syfte samarbetar man med andra europeiska länder. I första hand ansvarar arbetsgivaren och försäkringsbolagen för vården av arbetare som skickas till epidemiområdet.

Att resa

Utrikesministeriet i Finland rekommenderar att man undviker alla resor till Liberia och Sierra Leone samt onödiga resor till Guinea. Även om risken för att resenärer blir smittade är liten, kan den icke-fungerande trafiken och övriga samhället orsaka problem för resenärer. WHO har inte fastställt reserestriktioner till området, eftersom det skulle skada verksamheten mot epidemin och i samhället på plats.

Resenärer som rör sig inom området bör följa hälsomyndigheternas anvisningar för att undvika smitta och för hur man ska göra efter en eventuell exponering.

Finland har god beredskap mot smittsamma sjukdomar

I Finland ansvarar social- och hälsovårdsministeriet (SHM) för den allmänna planeringen, styrningen och övervakningen av bekämpningen av smittsamma sjukdomar. Expertinstitution i detta arbete är Institutet för hälsa och välfärd THL.

På regional nivå ansvarar regionförvaltningsverken för styrningen och övervakningen av bekämpningen av smittsamma sjukdomar. Sjukvårdsdistrikten är experter på bekämpning av smittsamma sjukdomar inom sin region.

Sedvanliga skydds- och isoleringsåtgärder samt spårning av personer som har exponerats för viruset är effektiva sätt att förebygga ny smitta. Därmed är det ytterst osannolikt att Ebola-viruset skulle leda till en omfattande epidemi i Finland.