Covid-19-vacciner och internationellt samarbete 

Utvecklingen  framskrider snabbt

Det utvecklas för närvarande över 200 olika vacciner mot coronaviruset (SARS-CoV-2), och två av dem utvecklas i Finland. 

Världshälsoorganisationen (WHO) upprätthåller på sin webbplats en lista över de vaccinkandidater som är under utveckling: 

I allmänhet tar det flera år att utveckla ett virusvaccin, till och med tiotals år, och endast en liten del av vaccinerna lyckas. Internationellt strävar man efter att på alla sätt påskynda forsknings- och utvecklingsarbetet med coronavirusvaccinerna. En del av de vacciner som är under utveckling bygger på ny teknik som inte använts tidigare. 

Internationellt samarbete vid upphandling av vacciner

Finland är med i den internationella mekanismen för samarbete kring vacciner (Covax-mekanismen). Syftet med mekanismen är att främja lika tillgång till vacciner mot covid-19 till alla länder och att stödja och stärka produktionen och distributionen av vacciner i världen. Covax leds av Världshälsoorganisationen WHO och de internationella sammanslutningarna CEPI och GAVI. 

CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations) ansvarar för finansieringen av utvecklingen och produktionen i fråga om beredskap och vacciner, och GAVI (Global Vaccine Alliance) har till uppgift att ingå upphandlingsavtal och skaffa vacciner för låginkomstländerna. WHO stöder länderna när de bereder sina hälso- och sjukvårdssystem för vaccinationen.  

Avsikten är att med hjälp av mekanismen finansiera 2 miljarder vaccindoser före utgången av 2021.  
Finland har anslutit sig till Covax-mekanismen som medlem av Team Europe. Team Europe (EU och medlemsländerna) stöder Covax-mekanismen i syfte att påskynda den globala utvecklingen och distributionen av vacciner, vilket också innefattar att se till att de fattigaste länderna får vacciner.  

Team Europe:s bidrag till finansieringen av projektet har varit betydande (900 miljoner euro i december 2020). Finland har meddelat att det stöder Covax med 2 miljoner euro. Finlands stöd till GAVI uppgår till 2,5 miljoner euro 2020. Av Finlands stöd på 4 miljoner euro till CEPI används 3 miljoner euro för utvecklingen av vaccin mot covid-19. 

Nästan alla länder i världen har anslutit sig till Covax. 

Mer information