Covid-19-vacciner och internationellt samarbete 

Finland är med i den internationella mekanismen för samarbete kring vacciner Covax. Syftet är att påskynda utvecklingen, stödja omfattande anskaffning och jämlik distribution av coronavacciner i hela världen. Covax är ett samarbete mellan Världshälsoorganisationen WHO och de internationella sammanslutningarna CEPI och GAVI. 

CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations) ansvarar för finansieringen av utvecklingen och produktionen i fråga om beredskap och vacciner, GAVI (the Vaccine Alliance) har till uppgift att skaffa vaccin till länder med låg inkomstnivå genom bland annat upphandlingsavtal. Unicef har en central roll i vaccinleveranserna. WHO ansvarar för bedömningen av vaccinernas kvalitet och säkerhet och stöder länderna när de bereder sina hälso- och sjukvårdssystem för vaccinationerna.

Finland har förbundit sig till vaccinsolidaritet och anslutit sig till Covax som en del av Team Europe (EU och dess medlemsländer). Team Europe är en betydande finansiär av Covax och dess viktiga mål är att främja tillgången till vacciner i de fattigaste länderna.

Finland har meddelat att det stöder Covax AMC-mekanismen som utvecklats för att stödja låginkomstländer och medelinkomstländer med 12 miljoner euro. Dessutom anvisar Finland stöd till det internationella vaccinsamarbetet genom att stödja CEPI med 1 miljon euro 2021 och Internationella vaccinationsinstitutet (International Vaccine Institute, IVI) med 500 000 euro.

Finland har genom ett beslut av statsrådet den 9 september 2021 förbundit sig att donera 3,65 miljoner vacciner till låginkomstländer och medelinkomstländer via samarbetsmekanismen Covax AMC, som en del av Team Europe-samarbetet. Tre miljoner av vaccindoserna är Astra Zeneca och 650 000 Johnson & Johnson. 

I fortsättningen levereras vacciner som Finland donerat nästan varje vecka till de länder som behöver vaccinerna i enlighet med de fördelningskriterier som Covax tillämpar. Finland bereder också ytterligare donationer. 

191 länder är med i Covax, som är den viktigaste kanalen för multilateralt samarbete för att säkerställa lika tillgång till coronavacciner.

Världshälsoorganisationen (WHO) upprätthåller på sin webbplats en lista över de vaccinkandidater som är under utveckling: 

Mer information