Coronaviruset i Finland

Epidemiläget har lugnat sig ytterligare. Det finns dock fortfarande skillnader mellan regionerna, eftersom incidensen i södra Finland ställvis är större än i andra delar av landet. I de flesta regionerna konstateras det för närvarande få fall av coronavirussmitta och epidemiläget är lugnt. 

Social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet förordar fortsatt rekommendation om distansarbete över sommaren i områden i accelerations- och spridningsfasen.

En lägesbild gällande coronaviruset och ett pressmeddelande i anslutning till den publiceras på torsdagar. Det veckovisa coronainfot hålls vanligen på torsdagar klockan 10, där man går igenom lägesbilden och andra aktuella frågor som gäller coronaviruset.

Handlingsplanen för hanteringen av coronavirusepidemin har uppdaterats. Syftet med den uppdaterade handlingsplanen är att hålla epidemins utveckling i Finland under kontroll till dess att vaccinationstäckningen är tillräcklig och risken för att epidemin accelererar på nytt har minskat avsevärt.

Vaccineringen pågår i hela landet. Institutet för hälsa och välfärd rapporterar dagligen på sin webbplats om vaccineringen.

Nyaste uppdatering 

Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelanden och anvisningar har sammanställts på sina egna sidor, liksom även annat material som har indelats enligt tema. Du hittar alla dessa i huvudmenyn till vänster.