Coronaviruset i Finland

Fram till den 13 oktober har 85 procent av befolkningen i målgruppen för vaccinationerna, dvs. 12 år fyllda och äldre, fått åtminstone den första vaccindosen, och 74 procent båda vaccindoserna. Enligt den nuvarande bedömningen är det fortfarande möjligt att uppnå en vaccinationstäckning på 80 procent före utgången av oktober, förutsatt att vaccinationstakten inte avtar.

Största delen av patienterna inom den specialiserade sjukvården är inte vaccinerade. Jämfört med våren 2020 har antalet personer som inte är vaccinerade och som behöver specialiserad sjukvård ökat under de senaste veckorna. Antalet patienter som vårdas på sjukhus har ökat.

En lägesbild gällande coronaviruset och ett pressmeddelande i anslutning till den publiceras på torsdagar, och samtidigt hålls också social- och hälsovårdsministeriets och Institutet för hälsa och välfärds gemensamma coronainfo. Den senaste lägesrapporten ger en bild av epidemins utveckling i Finland.

•    Information och lägesbilder som gäller coronavirusepidemin (på finska)

Social- och hälsovårdsministeriet uppdaterade sin testningsstrategi för covid-19 14 september 2021. Testningsstrategin har uppdaterats senast i februari 2020.

Testningen ska i fortsättningen främst riktas till personer som utsatts för viruset, ovaccinerade personer med symtom samt personer som även efter vaccinering är utsatta för allvarlig coronavirussmitta.

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag om att i lagen om smittsamma sjukdomar slopa definitionen av närkontakt samt det incidenstal som är en förutsättning för användningen av lokaler.

•    Regeringen föreslår att villkoret om säkerhetsavståndet på två meter ska slopas  (5.9.2021)

Rekommendationen om distansarbete har förlängts till utgången av september.

•    Rekommendationen om distansarbete förlängs till utgången av september i områden i acce-lerations- och samhällsspridningsfasen

Skyldigheterna för personer som anländer till Finland från utlandet ändras den 26 juli 2021. 

Social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet förordar fortsatt rekommendation om distansarbete över sommaren i områden i accelerations- och spridningsfasen.

En lägesbild gällande coronaviruset och ett pressmeddelande i anslutning till den publiceras på torsdagar. Det veckovisa coronainfot hålls vanligen på torsdagar klockan 10, där man går igenom lägesbilden och andra aktuella frågor som gäller coronaviruset.

Social- och hälsovårdsministeriet har uppdaterat de rekommendationer i handlingsplanen för hybridstrategin som gäller offentliga tillställningar i lokaler inomhus i samhällsspridningsfasen.   De övriga rekommendationerna förblir i kraft oförändrade.

Vaccineringen pågår i hela landet. Institutet för hälsa och välfärd rapporterar dagligen på sin webbplats om vaccineringen.

Nyaste uppdatering 

Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelanden och anvisningar har sammanställts på sina egna sidor, liksom även annat material som har indelats enligt tema. Du hittar alla dessa i huvudmenyn till vänster.