Lääkekehityskeskus edistää kilpailukykyistä lääkekehitystä

Korkeatasoinen ja kilpailukykyinen lääketieteellinen perustutkimuksemme luo pohjaa lääkevalmisteiden synnylle, mutta kaupallisia tuotteita on siltä pohjalta syntynyt kansainvälisesti vertaillen toistaiseksi harvoin. Tiivistyvän terveysalan ekosysteemin myötä Suomeen on syntynyt erittäin hyvät edellytykset myös kaupalliseen menestykseen tähtäävälle lääkekehitykselle.

Lääkekehityskeskuksen perustamisella halutaan edistää kilpailukykyistä lääkekehitystä. Hallitus päätti kehysriihessä huhtikuussa 2018 rahoittaa kansallisen lääkekehityskeskuksen perustamista 11 miljoonalla eurolla. Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman esiselvitysryhmän tehtävänä on tehdä ehdotus kansallisen lääkekehityskeskuksen perustamisesta ja sen tehtävistä.

Lääkekehityskeskus palvelisi koko maan korkeakouluja ja tutkimuslaitoksia, kliinisen lääketutkimuksen toimijoita sekä alan yrityksiä. Kansallisen lääkekehityskeskuksen perustaminen edistäisi ja tukisi vahvasti myös terveysalan kasvustrategian tavoitteita ja koituisi potilaiden hyödyksi.

Toimivan lääkekehitysprosessin varmistamiseksi useissa maissa on perustettu lääkekehityskeskuksia. Niistä saadut kokemukset ovat osoittautuneet hyviksi. Akateemiseen tutkimukseen perustuvia lääkekehitysprojekteja on pystytty viemään lääkekehityskaaren kliiniseen vaiheeseen ja lisäksi on syntynyt uusia kasvuyrityksiä.

Lääkekehityskeskuksen valmistelu

Lääkekehityskeskuksen perustamista valmisteleva esiselvitysryhmän tehtävänä on laatia ehdotus lääkekehityskeskuksen keskeisistä tehtävistä ja toiminnoista, oikeushenkilöluonteesta, ohjausmallista, sekä niistä valtion ja muiden osapuolten toimenpiteistä, joita keskuksen perustaminen edellyttää sekä jatkovalmistelun organisoinnista aikatauluineen. Esiselvitysryhmä ei käsittele keskuksen sijoituspaikkaan liittyviä kysymyksiä, vaan siitä tehdään ulkopuolinen selvitys.

Taustamateriaaleja lääkekehityskeskuksen perustamisesta

Mer information

Lauri Pelkonen, direktör 
social- och hälsovårdsministeriet, Sosiaaliturva- ja vakuutusosasto / SVO, Lääkkeiden hintalautakunta / HILA 0295163218  


Tuula Helander, direktör 
social- och hälsovårdsministeriet, Turvallisuus ja terveys -osasto / TUTO, Bioteknologia ja lääkkeet -yksikkö / BILA 0295163480