FI SV EN

Frågor och svar om inkluderingen av de studerande i systemet för allmänt bostadsbidrag

Vanliga frågor

Mer information

Sanna Pekkarinen, konsultativ tjänsteman 
social- och hälsovårdsministeriet, Sosiaaliturva- ja vakuutusosasto / SVO, Etuusyksikkö / ETU 0295163434