Svininfluensa eller influensa A(H1N1)v

Svininfluensavaccinet och narkolepsi

Svininfluensvaccineringskampanjen med Pandemrix-vaccinet har avbrytits i augusti 2010, tills man har utrett vad ökningen av narkolepsifallen bland barn och unga beror på.

THL har på sin webbplats samlat svar på vanliga frågor om narkolepsi och svininfluensvaccinet.

Utvärdering om förebyggande åtgärder mot svininfluensan 

Social- och hälsovårdsministeriet har startat en utvärdering, där man granskar myndigheternas agerande under svininfluenspandemins första våg. Syftet är att utvärdera hur man lyckades förebygga pandemin.

Utvärderingen genomförs i organisationer inom social- och hälsovårdens centralförvaltning, i social- och hälsovården på regional och lokal nivå samt inom övriga förvaltningsområden. Utvärderingens resultat kommer att användas vid förberedandet inför andra omfattande infektionsepedemier samt för uppdatering av den nationella pandemiberedskapsplanen.

Information om svininfluensa eller influensa A(H1N1)v

Institutet för hälsa och välfärd (THL) har på sina webbsidor sammanställt information om influensa A(H1N1)v -viruset, svininfluensvaccinet och anvisningar till yrkespersonalen inom hälso- och sjukvården samt till resenärer.

Mer information