Styrning av nödanropet

Social- och hälsovårdsväsendets enheter kan i en situation som hotar liv och hälsa använda VIRVE-terminalen också för nödanrop, om det inte går att ringa ett normalt 112 nödsamtal. Nödanrop görs genom att trycka på terminalens EMRG- eller E-knapp.

Nödanrop från social- och hälsovårdsväsendets enheter kan skickas:

  • till den egna enhetens system till exempel vakten
  • till ett annat alarmsystem 
  • jour- eller övervakningsställen 
  • till enhetens övriga VIRVE, mobil eller trådtelefoner 
  • inom VIRVE till en enskild terminal eller samtalsgrupp 
  • till nödcentralen.

Social- och hälsovårdsministeriet och nödcentralverket har den 17.8.2006 sinsemellan gjort en överenskommelse om att styra nödanrop till nödcentralen.

Blanketter som ska fyllas i

Då det har styrts ett VIRVE nödanrop till nödcentralen från en enhet inom social- och hälsovårdsväsendet, ska enheten fylla i följande blanketter:

Den ifyllda och undertecknade blanketten samt redogörelsen över användarenhetens VIRVE terminal skickas till den valda nödcentralen samt till SosTer-VIRVE:s huvud- eller regionalhuvudanvändare.

Avsändaren av nödanropet redogör alltid över orsaken till att nödanropet skickades på blanketten bilaga 2 "Redogörelse över sändande av nödanrop".

Den enhet som använder VIRVE ska se till att nödanropsfunktionen är testad. Enheten och nödcentralen kommer sinsemellan överens om tidpunkten för testen.