Radionätverket för myndigheter

Myndighetsradionätet VIRVE är ett kommunikationssystem för myndigheterna. Med dess hjälp kan statens och kommunernas myndigheter, som ansvarar för samhällets och medborgarnas säkerhet, behändigt kommunicera sinsemellan i samarbetsuppgifter och även inom sina egna organisationer.

Inom social- och hälsovårdsväsendet använder till exempel personalen inom akutvård, jourpoliklinikerna och socialväsendets jourhavande VIRVE. Förutom social- och hälsovårdsväsendet använder bland andra polisen och räddningsväsendet VIRVE.

Till social- och hälsovårdsväsendets myndighetsnät kan höra:

  • social- och hälsovårdsministeriet
  • institut som lyder under ministeriet
  • enheterna för kommunernas och samkommunernas social- och hälsovårdsväsen
  • de serviceproducenter inom akutvård och sjuktransport som har gjort kontrakt med kommunerna.

Social- och hälsovårdsministeriet definierar principerna för användningen av SosTer-VIRVE och ger anvisningar om hur nätet ska användas. Huvudanvändare och de regionala huvudanvändarna leder och övervakar enheternas för social- och hälsovårdsväsendet VIRVE bruk.

VIRVES betydelse inom social- och hälsovården är central. VIRVE används av bland andra förstavårdare, ledande läkare, ansvariga läkare inom akutvården, jourpoliklinikerna och de jourhavande inom socialväsendet; sammanlagt finns omkring 5100 terminaler av SosTer-VIRVE.

Mer information

På andra webbplatser