Bekräfta din donationsvilja

Det finns inte något officiellt eller rätt sätt att uttrycka sin donationsvilja. Det viktigaste är att någon har vetskap om din donationsvilja. Du kan anteckna din donationsvilja på ett papper till exempel på det här sättet. Ha pappret med dig och berätta för dina anhöriga och närstående om det.

Om man inte känner till din vilja så antar man att du inte motsätter dig till organdonation.