FI SV

Bedömning av körhälsan och läkarnas anmälningsplikt

Förordningen om körhälsa förutsätter att man vid bedömningen av körhälsan beaktar den sammanlagda inverkan av personens alla sjukdomar. Genom förordningen utfärdas närmare bestämmelser om de krav på synfältet och medicinska krav som anges i körkortslagen och direktivet.

Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt formulären för de läkarintyg som används vid bedömningen av körhälsan.

Läkarnas anmälningsplikt när det gäller körhälsofrågor

Läkaren är skyldig att göra en anmälan till den polis som sköter körkortsärenden om hälsotillståndet för den som ansöker om körkortstillstånd eller en körrättsinnehavare annat än tillfälligt försämrats så att han eller hon inte längre uppfyller de medicinska kraven för kortkort.

Social- och hälsovårdsministeriet har gett anvisningar till läkarna om i hurudana situationer anmälan bör göras. Läkaren skickar inte t.ex. diagnosen till polisen utan endast slutsatserna om körförmågan och förslagen till ytterligare åtgärder om läkaren anser att de är till nytta när körförmågan utreds.

Anvisningarna om körhälsa för läkare har uppdaterats sommaren 2013

Anvisningar om körhälsa för läkare (på finska)

Mer information