FI SV

Lättare tillgång till tjänster på specialnivå och allra mest krävande nivå

Tjänsterna på specialnivå och allra mest krävande nivå samordnas så att barn och unga i svåra livssituationer får den bästa möjliga hjälpen och de bästa möjliga tjänsterna. Detta innebär t.ex. ett intensivt samarbete mellan den specialiserade sjukvården, barnskyddet, familjecentrumet och småbarnspedagogiken eller den grundläggande utbildningen.

Tjänsterna på specialnivå genomförs så ofta som möjligt som en del av basservicen för familjen eller i barnets eller den unga personens närmiljö, t.ex. inom småbarnspedagogik, i skolan och i läroanstalter.

Tjänsterna är tillgängliga på lika villkor i hela Finland.

Fem kunskaps- och stödcentrum grundas i Finland

Tjänsterna på specialnivå ses över i 16 landskap. Det grundas fem kunskaps- och stödcentrum för de mest krävande tjänsterna i Finland: i Uleåborg, Tammerfors, Åbo, Kuopio och Helsingfors.

Kunskaps- och stödcentrumen erbjuder specialtjänster och basservice närmare barn och unga och deras familjer alltid när det är möjligt.

Tjänster som samlas i kunskaps- och stödcentrum eller som bildar nätverk med dem är t.ex.

  • en del av den mest krävande specialiserade sjukvården för barn och unga,
  • det mest krävande barnskyddet,
  • rättspsykiatri för barn och unga och
  • skolhemmen.

Dessutom deltar centrumen i forsknings- och utvecklingsverksamhet.

Barnskyddet ses över

Barnskyddet reformeras så att det stärker människorelationer och tryggar kontinuiteten i relationerna. I barnskyddsarbetet framhävs samarbetet mellan många aktörer och den familjeterapeutiska expertisen - utan att glömma rättsskyddet.

Inom barnskyddet möjliggörs ett intensivt, bemötande arbete med barn och familjer och sörjs för att barn och unga har möjligheter att påverka och bli hörda i frågor som gäller dem själva.

Det utarbetas harmoniserade principer för ordnande, produktion, övervakning och bedömning av kvaliteten av vård utom hemmet.

Läs mer om barnskydd

Projektplan

Simulering av barnskydd (LAPE-workshop) (bara på finska)

Ytterligare information

socialråd Marjo Malja, tfn 0295 163581
överläkare Ritva Halila, tfn 0295 163 420
[email protected]