Avdelningen för social- och hälsovårdstjänster (STO)

Avdelningen för social- och hälsovårdstjänster ansvarar för systemet för social- och hälsovårdstjänster, dess utveckling och lagstiftning med anknytning till det.

Avdelningen för social- och hälsovårdstjänster behandlar frågor som gäller

 • bas- och specialservice inom socialvården
 • primärvård och specialiserad sjukvård

Resultatstyrning

Avdelningen ansvarar för resultatstyrningen för följande inrättningar:

Grupper och personal vid avdelningen

Chef för avdelningen för social- och hälsovårdstjänster är Kirsi Varhila. Avdelningen är indelad i fyra grupper.

Avdelningens grupper och ansvarsområden:

Gruppen för avdelningsledning och gemensamma frågor (YHT)

 • sköter allmän förvaltning och personalförvaltning samt verksamhets- och ekonomiplanering
 • ansvarar för resultatstyrning av inrättningar underställda avdelningen
 • bereder och samordnar frågor med anknytning till EU och internationellt samarbete som hör till avdelningens verksamhetsområde

Avdelningschef Kirsi Varhila

Gruppen för klienter och personal (AHE)

 • behandlar frågor om klientens och patientens ställning och rättigheter samt frågor om social- och hälsovårdens klientavgifter
 • ansvarar för frågor om social- och hälsovårdspersonal och IT
 • utfärdar forskningstillstånd för social- och hälsovården

Direktör Annakaisa Iivari

Gruppen för hälsotjänster (TEPA)

 • ansvarar för frågor om hälsovårdstjänster, medicinsk rehabilitering, rättsmedicin, läkemedelsförsörjning, produkter och utrustning för hälso- och sjukvård
 • deltar i utvecklingen av mentalvårdstjänster och missbrukarvård
 • sköter frågor med anknytning till nödcentraler och statens sinnesjukhus
 • behandlar frågor om specialstatsandelsersättningar inom hälso- och sjukvården

Direktör Liisa-Maria Voipio-Pulkki

Gruppen för sociala tjänster (SOPA)

 • ansvarar för socialservicen för familjer, barn och unga samt familjepolitiska förmåner
 • sköter om internationella adoptioner och frågor gällande statens skolhem
 • utvecklar tjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning samt vård av utvecklingsstörda
 • hanterar ersättningar för skada ådragen i militärtjänst samt frågor om tjänster för krigsinvalider och veteraner
 • ansvarar för avbytarserviceärenden för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare   

Direktör Jaana Huhta

Gruppen för digitalisering och informationshantering (DITI)

 • styr och utvecklar digitaliseringen och informationshanteringen inom social- och hälsovården
 • behandlar frågor som gäller nationella och regionala informationssystemtjänster inom social- och hälsovården samt deras styrning och hantering, informationsförvaltning, dataskydd och informationssäkerhet

Direktör Minna Saario