Delegationen för jämställdhetsärenden tillsatt

Social- och hälsovårdsministeriet 19.9.2019 13.38
Pressmeddelande 95/2019

Statsrådet tillsatte i dag delegationen för jämställdhetsärenden (TANE) för riksdagens mandatperiod. Till delegationens ordförande utsågs försvarsministerns specialmedarbetare Jirka Hakala (cent) och till vice ordförande riksdagsledamot Bella Forsgrén (gröna).

Delegationens mål är att främja jämställdhet mellan könen i samhället. Delegationen tar initiativ och gör framställningar, ger utlåtanden om utveckling av lagstiftning och andra åtgärder som påverkar jämställdheten samt främjar jämställdhetsforskning.

Delegationen för jämställdhetsärenden är en parlamentarisk delegation, vars medlemmar utses av riksdagspartierna. 

Mansorganisationernas Centralförbund rf, Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund rf, Naisjärjestöt Yhteistyössä - Kvinnoorganisationer i Samarbete Nytkis rf och Seta rf utser sakkunnigmedlemmar i delegationen.

Delegationens medlemmar (och ersättare):

 • Hannu Kokki, partistyrelsemedlem, forskningsdirektör (Niina Malm, riksdagsledamot), Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.
 • Matias Mäkynen, partistyrelsemedlem (Roosa Pöyhönen, politisk assistent), Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.
 • Katja Taimela, riksdagsledamot (Tapio Bergholm, docent), Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.
 • Sanna Antikainen, riksdagsledamot (Marika Sorja, ledamotsassistent, närvårdare), Sannfinländarna r.p.
 • Juha Järä, sakkunnig (Nuutti Hyttinen, juris kandidat, ekonomie magister), Sannfinländarna r.p.
 • Mikko Wikstedt, generalsekreterare (Jessica Vahtera, ledamotsassistent), Sannfinländarna r.p.
 • Sari Sarkomaa, riksdagsledamot (Jutta Wirén, generalsekreterare), Samlingspartiet r.p.
 • Juhana Vartiainen, riksdagsledamot (Henrik Vuornos, assistent till partiledningen), Samlingspartiet r.p.
 • Elina Havu, verksamhetsledare (Ulla Parviainen, rektor), Centern i Finland r.p.
 • Silla Kakkola, kvinnopolitiskt sakkunnig (Jussi Saramo, riksdagsledamot), Vänsterförbundet r.p.
 • Eva Biaudet, riksdagsledamot (Henrik Wickström, partiets vice ordförande), Svenska folkpartiet i Finland r.p.

Delegationens permanenta sakkunniga:

 • Jyrki Lohi, styrelseordförande (Pasi Salonen, ersättare i styrelsen), Mansorganisationernas Centralförbund rf
 • Terhi Heinilä, generalsekreterare (Anniina Vainio, organisationschef), Naisjärjestöjen Keskusliitto – Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry
 • Johanna Pakkanen, generalsekreterare (Mira Karjalainen, docent), Naisjärjestöt Yhteistyössä - Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS ry
 • Sakris Kupila, ordförande, medicine kandidat (Sara Sundell, sakkunnig i jämställdhet), Seta rf

Mer information

Hannele Varsa, generalsekreterare, delegationen för jämställdhetsärenden, tfn 0295 163 281
Jirka Hakala, ordförande, delegationen för jämställdhetsärenden, tfn 050 388 0016