Nu är Finland EU:s näst jämlikaste land – lång väg kvar till målet

25.6.2015 10.13
Pressmeddelande 120/2015

Idag publicerade Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) i Bryssel det andra indexet i ordningen som mäter jämställdheten mellan könen inom EU. I jämförelsen mellan de 28 medlemsländerna kom Finland på andra plats. Topplaceringen innehas av Sverige, och tredje kom Danmark. I den första jämförelsen som gjordes 2013 kom Finland trea efter Danmark.

Indexet mäter jämställdheten på en skala från 1 till 100. Finlands poängtal är 72,7, medan EU-ländernas genomsnitt är 52,9 poäng. Sveriges poängtal är 74,2, så även de mest jämställda länderna ligger fortfarande långt från målet att uppnå 100 poäng.

Finland är ett av de länder vars jämställdhetspoäng stigit ända sedan 2005. För nio av EU:s medlemsländer har poängtalen stigit tydligt under perioden 2005–2010, men sedan sjunkit 2010–2012. I år fick Rumänien, Slovakien, Portugal, Grekland, Bulgarien och Ungern färre än 40 poäng.

Jämställdhetsindexet delas in i sex delområden: arbete, pengar, kunskap, tid, makt och hälsa. Finland placerar sig ovanför EU:s medeltal på alla områden förutom hälsa. De största skillnaderna till Finlands fördel jämfört med EU:s medeltal var inom tidsanvändning och maktpositioner.  De bästa jämställdhetspoängen fick Finland för ekonomisk ställning, deltagande i arbetslivet, hälsa och politisk makt. Jämfört med 2013 sjönk Finlands poäng mest för utbildningsnivå och differentiering mellan könen inom utbildningen. Poängen för jämställdhet inom politiken sjönk också.

I det nya jämställdhetsindexet utvärderade man för första gången våld mot kvinnor på basis av indikatorer som grundar sig på enkätmaterial. Enligt indikatorerna förekommer det mer våld i Finland är i EU i medeltal.

De största skillnaderna inom jämställdhet mellan könen i EU-länderna gäller maktpositioner inom politiken och ekonomin samt tid som används för vård och hobbyer.

Europeiska jämställdhetsinstitutet har tagit fram jämställdhetsindexet för att mäta jämställdheten och skillnaderna mellan könen uttryckligen i EU-länderna. Till exempel de jämställdhetsmätare som FN använder lämpar sig inte helt till att beskriva verkligheten i Europa, eftersom vissa indikatorer i dem, såsom läskunnighet, snarare säger något om utvecklande länder.

Ländernas placering har räknats ut bland annat på basis av Eurostats statistik från 2012. Uppgifterna har särskilt jämförts med data från 2005 och 2010.  Följande index publiceras 2017.

Ytterligare information

konsultativ tjänsteman Eeva Raevaara, tfn 02951 63231, [email protected]