Storleken på ersättningen för specialiseringsutbildning inom socialt arbete fastställd

Social- och hälsovårdsministeriet 29.8.2019 13.20
Pressmeddelande 89/2019

Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt storleken på ersättningen som betalas universiteten för att ordna specialiseringsutbildning inom socialt arbete. Ersättningen uppgår till 19 000 euro per varje yrkesutbildad person som genomgår specialiseringsutbildningen.

För att ersättningen ska betalas fullt ut, krävs att universitetet inte tagit ut någon avgift för utbildningen hos de studerande som specialiserat sig eller fått statsunderstöd eller något annat specialstöd för att ordna utbildningen. 

För första gången är det möjligt för universiteten att få ersättning för att de ordnar specialiseringsutbildning inom socialt arbete. Den ändring av socialvårdslagen som gäller utbildningsersättningen trädde i kraft i april i år. Lagen tillämpas på ersättning av utbildningskostnaderna för socialarbetare som får yrkes- eller specialkompetens efter den 1 januari 2019.

Enligt bedömningarna genomgår 25-30 yrkesutbildade personer inom socialvården specialiseringsutbildningen år 2019.

Grunderna för ersättningen har fastställts genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet. Förordningen som träder i kraft den 2 september 2019, tillämpas på ersättningar som betalas för år 2019. I fortsättningen ges förordningen årligen.

Ytterligare information:

Laura Terho, regeringssekreterare, tfn 0295 163 550

Juha Luomala, socialråd, tfn 0295 163 492