Pasi Korhonen ny direktör vid enheten för internationella ärenden vid SHM

12.2.2014 10.58
Nyhet N5-63962

Korhonen tillträder tjänsten den 1.4.2014. Fram till dess fungerar Merja Mustonen som tf direktör för enheten.

Enheten för internationella ärenden behandlar ärenden som gäller ministeriets representation i internationella samarbetsorgan. Dessutom koordinerar enheten förvaltningsområdets verksamhet speciellt inom EU, i organ inom det nordiska samarbetet, i FN:s olika organ, i Europarådet och inom OECD. Enheten ansvarar också för bilaterala samarbetsavtal mellan Finland och andra länder inom social- och hälsovårdsområdet och verkställandet av dessa.

Pasi Korhonen har tidigare jobbat som specialsakkunnig vid Finlands ständiga EU-representation i Bryssel. Där ansvarade han för frågor som social trygghet, samarbete inom socialskyddet, arbetsskydd och jämställdhetsfrågor.

På grund av Korhonens nya tjänst så söker utrikesministeriet nu efter en ny specialsakkunnig inom området socialpolitik till Bryssel.

Tjänsten tillsätts  från och med 1.6.2014 eller enligt överenskommelse fram till 14.8.2017.

Annons för tjänsten som specialsakkunnig inom socialpolitik på utrikesministeriets sidor

Ytterligare information

tf direktör för enheten för internationella ärenden Merja Mustonen, SHM, tfn 0295 163 116, fö[email protected]

specialsakkunnig inom socialpolitik Pasi Korhonen, EU-representationen, tfn +32 2 2878 445, fö[email protected]

administrativ utrikessekreterare  Helena Selkäinaho, UM, fö[email protected]

webbnyheter
EU