Minister Mattila till EU:s arbets- och socialministermöte på Malta

Social- och hälsovårdsministeriet 3.4.2017 8.00
Pressmeddelande

Social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila deltar i EU:s inofficiella möte för arbets- och socialministrarna den 3 och 4 april på Malta.

Temat för mötet är arbetets lönsamhet, som är ett av Maltas viktigaste teman under dess EU-ordförandeskap.

Arbetsministrarna diskuterar arbetskraftens kompetens och bekämpning av ojämställdhet på EU:s arbetsmarknad, medan socialministrarna diskuterar hur arbetsmarknaden kan öka social delaktighet. Ministrarna tar också upp arbetande fattiga.

Utbildning har en central betydelse vid utvecklandet av arbetskraftens kompetens och bekämpningen av fattigdom.

Finland anser det viktigt att bekämpa ojämställdhet på arbetsmarknaden. I fråga om jämlikhet är det viktigare än tidigare att skapa förutsättningar för alla att kunna komma in på arbetsmarknaden. I Finland bekämpas fattigdom bland arbetande genom ett täckande system med kollektivavtal. Löneskillnader mellan könen kan för sin del bekämpas bland annat genom löneavtal, jämställdhetsplaner på arbetsplatsen och åtgärder mot en könsuppdelad arbetsmarknad.

Finland stöder inte utkomstskydd för arbetslösa eller minimilön som omfattar hela Europa.

Finland anser att utgångspunkten för att öka den sociala delaktigheten ska vara anständigt arbete som tryggar utkomsten och som alla har rätt till. Arbetsmarknadens strukturer ska också förbättras så att grupper med svag ställning på arbetsmarknaden kan få arbete.

Ytterligare information:

Pirjo Pietilä-Kainulainen, överinspektör, tfn +358 2951 63677