En linjär modell för att utveckla invalid- och sjukpensionssystemen är på förslag

Social- och hälsovårdsministeriet 22.9.2017 11.36
Pressmeddelande 125/2017

För invalid- och sjukpensionärer bör ett system skapas där de kan arbeta flexiblare än tidigare så att arbetet är ekonomiskt lönsamt. Man vill uppmuntra personer som får partiell invalid- eller sjukpension att arbeta för att deras arbetsförmåga ska kunna tas i bruk, och samtidigt förbättrar de sin egen utkomst om pensionen är liten.

Så blir det enligt den trepartsarbetsgrupp som utrett sammanjämkningen av invalid- och sjukpension och förvärvsinkomster och vars rapport publicerades den 22 september. Arbetsgruppen var inte enig till alla delar. Utredningsgruppens rapport är en del av statsminister Juha Sipiläs regerings spetsprojekt Vägar in i arbetslivet för partiellt arbetsföra. Spetsprojektet har som mål att förändra partiellt arbetsföras ställning på arbetsmarknaden.

Arbetsgruppen föreslår en linjär modell för partiell invalidpension och partiell sjukpension som förbättrar möjligheten att arbeta för de som har partiell invalidpension. Det föreslås att partiell sjukpension ska intas i folkpensionssystemet i de fall där partiell invalidpension också betalas från arbetspensionssystemet. I den linjära modellen finns en inkomstgräns och när den överskrids minskar pensionen stegvis då inkomsten ökar. Den totalinkomst som enligt modellen blir kvar i handen  minskar inte när förvärvsinkomsterna ökar. Modellen sänker gällande inkomstgränser men avskaffar nuvarande flitfällor vid inkomstgränserna. Den möjliggör flexiblare arbete samt att arbetsinkomsterna och pensionen sammanjämkas. För en förmånstagare är den linjära modellen mer förutsägbar  och minskar återkrav av pensionen. Nuförtiden avbryts utbetalningen av pensionen helt när inkomstgränsen överskrids.

Arbetsgruppen föreslår också en fortsatt utredning av full invalid- och sjukpension med förslag till en linjär modell.

Det är möjligt att ta i bruk den linjära modellen efter att ett inkomstregister har införts.

I slutet av 2016 fanns totalt 210 910 personer med invalid- och sjukpension som bor i Finland. Antalet invalid- och sjukpensioner har från och med 2009 minskat årligen. Vid utgången av 2016 fick 23 052 personer invalid- eller sjukpension. Antalet pensionärer har nästan fördubblats sedan 2002 då 12 738 personer fick partiell invalid- eller sjukpension.

Den nu publicerade utredningen ”Flitfällor – Sammanjämkning av invalid- och sjukpension och förvärvsinkomster samt en linjär modell. Spetsprojektet Vägar in i arbetslivet för partiellt arbetsföra” är avsett som material utgående från vilken man kan fortsätta bereda en proposition med förslag till sammanjämkning av invalid- och sjukpension och förvärvsinkomster.

Ytterligare information

Pirjo Moilanen, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 63183, [email protected]

Utredningen (på finska): Flitfällor – Sammanjämkning av invalid- och sjukpension och förvärvsinkomster samt en linjär modell. Spetsprojektet Vägar in i arbetslivet för partiellt arbetsföra